Czas wygenerowania treści 2019-12-05 23:49:58

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 12 czerwca 2007
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Wtorek, 12 czerwca 2007

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku i protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Analiza informacji z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za IV miesiące 2007 r.
 3. Informacja o stanie majątku finansowego Województwa Śląskiego za rok 2006 w ramach nadzoru właścicielskiego (spółki).
 4. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 5. Korespondencja.
 6. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 11-06-2007 10:47:13
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 12 czerwca 2007
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Wtorek, 12 czerwca 2007

godz. 11:00

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

Proponowany porządek:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Informacja o działalności Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.
 3. Informacja o działalności Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 11-06-2007 10:45:59
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 11 czerwca 2007
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Kadry medyczne w województwie śląskim w opinii izby lekarskiej i pielęgniarskiej oraz Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego (stan aktualny i perspektywy na przyszłość).
3. Finansowanie programów dostosowawczych w zakładach opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie. Kierunki działań Zarządu Województwa w zakresie funkcjonowania wojewódzkich jednostek służby zdrowia.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku Województwa Śląskiego.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice
Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-06-2007 14:59:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 3 czerwca 2007
Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

3-8 czerwca 2007

Wyjazd studialny Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej do Brukseli.
Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 01-06-2007 14:50:38
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 21 maja 2007
Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Poniedziałek, 21 maja 2007

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej.

Sala 274, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 24-05-2007 09:08:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 21 maja 2007
Komisja Rewizyjna

Poniedziałek, 21 maja 2007

godz. 17:00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z ostatniego posiedzenia.
 3. Analiza informacji z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za I kwartał 2007 r.
 4. Wolne wnioski i sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 24-05-2007 09:03:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 21 maja 2007
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek, 21 maja 2007

godz. 14:00

Wspólne Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

W trakcie posiedzenia omówione zostaną m.in. projekty uchwał:

 • w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2009 i po roku 2009 (drukIII/95a),
 • w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2007 rok (drukIII/96a).

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 24-05-2007 08:59:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 21 maja 2007
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Poniedziałek, 21 maja 2007

godz. 14:00

Wspólne Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

W trakcie posiedzenia omówione zostaną m.in. projekty uchwał:

 • w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2009 i po roku 2009 (drukIII/95a),
 • w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2007 rok (drukIII/96a).

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 24-05-2007 08:58:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 16 maja 2007
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Środa, 16 maja 2007

godz. 9:30

Posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Tematem przewodnim posiedzenia będzie modernizacja Stadionu Śląskiego oraz organizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

Sala 274, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 15-05-2007 09:07:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 14 maja 2007
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek, 14 maja 2007

godz. 16:00

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa śląskiego:
  • Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Województwa Śląskiego w 2006 roku - Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach (godz.16:10 - 16:40);
  • Informacja z działalności Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach i podległych prokuratur okręgowych oraz rejonowych w 2006 roku - Prokurator Apelacyjny w Katowicach (godz. 16:40 - 17:10);
  • Informacja o stanie sanitarnym Województwa Śląskiego w 2006 roku - Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach (godz. 17:10 - 17:40).
  • Informacja o działaniach Państwowej Straży Pożarnej w zakresie bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa śląskiego (17:40 - 18:10) - Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
 3. Wybrane aspekty sytuacji społeczno - ekonomicznej osób niepełnosprawnych w województwie śląskim - Europejski rok na rzecz równych szans dla wszystkich.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku Województwa Śląskiego.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 15-05-2007 09:22:18
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713