Czas wygenerowania treści 2020-10-29 05:25:57

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 11 maja 2006
Komisja Rewizyjna

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza informacji dotyczącej modernizacji budynku na ul. Dąbrowskiego 23.
3. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice
Metryczka informacjiWprowadzenie: 05-05-2006 11:23:41
Ostatnia aktualizacja: 05-05-2006 11:24:42
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 24 kwietnia 2006
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek, 24 kwietnia 2006

godz. 10:45

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 21-04-2006 12:42:32
Ostatnia aktualizacja: 04-09-2012 14:20:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 24 kwietnia 2006
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Poniedziałek, 24 kwietnia 2006

godz. 10:30

Posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 21-04-2006 12:43:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 21 kwietnia 2006
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

godz. 13:00

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Funkcjonowanie zbiornika wodnego w Blachowni.
 3. Zaopiniowanie projektu planu rzeczowego wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2006.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 14-04-2006 12:10:52
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 20 kwietnia 2006
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

godz. 13:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za rok 2005.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku.
 4. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 14-04-2006 12:08:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 20 kwietnia 2006
Komisja Statutowo - Regulaminowa

godz. 10:00

Posiedzenie Komisji Statutowo - Regulaminowej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Omówienie podziału okręgów wyborczych w najbliższych wyborach do samorządu.
 3. Omówienie propozycji zmian w Regulaminie Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 14-04-2006 12:06:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 18 kwietnia 2006
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

godz. 13:00

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 2. Przedstawienie informacji o stanie dróg w Województwie Śląskim oraz planowanych remontach przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniewa Tabora.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 14-04-2006 12:04:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 18 kwietnia 2006
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

godz. 10:00
Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Kultury

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą sesję Sejmiku.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 14-04-2006 12:02:18
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 11 kwietnia 2006
Komisja Rewizyjna

godz. 14:00Posiedzenie Komisji Rewizyjnej


Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia.


 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za rok
  2005.


 3. Rozpatrzenie skargi Stowarzyszenia na Rzecz Potrzebujących Pomocy "Nadzieja"
  w Częstochowie na Zarząd Województwa.


 4. Analiza skargi Pani Lucyny Kozik zawierającej zarzuty pod adresem Śląskiego
  Zarządu Nieruchomości.


 5. Sprawy różne.Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 06-04-2006 14:51:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 11 kwietnia 2006
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

godz. 14:00Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów


Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia.


 2. Sytuacja finansowa jednostek służby zdrowia, których organem założycielskim
  jest Województwo Śląskie (wspólnie z Komisją Polityki Społecznej i Ochrony
  Zdrowia).


 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku.


 4. Sprawy różne.Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 06-04-2006 14:50:39
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713