Czas wygenerowania treści 2020-07-09 04:43:00

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 15 czerwca 2004
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

godz. 11:00

Posiedzenie wyjazdowe doraźnej Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia na terenie Ośrodka Leczniczo - Wychowawczego dla Dzieci w Orzeszu - Zawiści.

Radni dokonają wizytacji Ośrodka.

Ośrodek Leczniczo - Wychowawczy dla Dzieci w Orzeszu - Zawiści

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 14-06-2004 13:00:35
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 14 czerwca 2004
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

godz. 8:30

Posiedzenie wyjazdowe doraźnej Komisji Edukacji, Nauki i Kultury.

Radni złożą wizyty w:

  • Instytucie Pamięci Narodowej w Katowicach, ul. Kilińskiego 9 o godz. 8:30
  • Medycznym Studium Zawodowym w Sosnowcu, ul. Chmielna 17 o godz. 10:30
  • Zespole Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo- Rehabilitacyjnym w Kamieńcu Zbrosławicach, ul. Gliwicka 1, godz. 13:00
Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 14-06-2004 12:59:51
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 3 czerwca 2004
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Czwartek, 3 czerwca 2004

godz. 10:00

Posiedzenie doraźnej Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

W czasie posiedzenia zaprezentowany zostanie Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego w części dotyczącej zbiorników wodnych pod kątem możliwości ich wykorzystania i koniecznych do poniesienia nakładów inwestycyjnych. Radni omówią zabezpieczenie dostaw wody pitnej dla Aglomeracji Górnośląskiej. Zapoznają się ze sprawozdaniem z konferencji szkoleniowej ARE na temat przyszłości terenów wiejskich w Europie. Zaplanowano także zaopiniowanie projektu planu rzeczowego wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2004.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 28-05-2004 15:21:38
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 26 maja 2004
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

godz. 11:30

Wyjazdowe posiedzenie doraźnej Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Komisja odbędzie się na terenie Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry"

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 21-05-2004 13:56:32
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 26 maja 2004
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Posiedzenie przeniesiono na termin późniejszy.
Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 21-05-2004 13:55:30
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Żak 25-05-2004 13:56:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 28 kwietnia 2004
Komisja Rewizyjna

godz. 12:30

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Komisja zajmie się m.in. kontrolą Zarządu Województwa w zakresie wykonywania uprawnień właścicielskich w spółkach i funduszach, w których województwo posiada akcje lub udziały (min. Fundusz Górnośląski, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze, Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego).

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 23-04-2004 13:13:59
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 22 kwietnia 2004
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

godz. 12:30

Posiedzenie doraźnej Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Radni zapoznają się z informacją o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w roku 2003.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 16-04-2004 14:58:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 15 kwietnia 2004
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

godz. 12:00

Posiedzenie doraźnej Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Komisja zajmie się m.in. analizą sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Śląskiego w roku 2003, oceną realizacji inwestycji wojewódzkich w roku ubiegłym, a także zadaniami inwestycyjnymi na rok 2004. Zaopiniowane zastaną także projekty uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 09-04-2004 11:47:04
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 15 kwietnia 2004
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

godz. 10:00


Posiedzenie doraźnej Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

Radni omówią funkcjonowanie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz funkcjonowanie systemu IACS.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 09-04-2004 11:46:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 13 kwietnia 2004
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

godz. 11:00

Wyjazdowe posiedzenie doraźnej Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Celem posiedzenia będzie wizytacja Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu.

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny, ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 09-04-2004 11:45:14
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713