Czas wygenerowania treści 2020-12-02 20:19:20

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu
Nr uchwałyW sprawie
430/125/IV/2012zmiany Uchwały Nr 1299/50/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24.05.2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 995/43/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21.04.2011 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego
431/125/IV/2012zmiany Uchwały Nr 1298/50/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24.05.2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 994/43/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21.04.2011 roku w sprawie powołania interdyscyplinarnego Zespołu Operacyjnego ds. Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego
237/118/IV/2012przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”
2880/322/III/2009Wstępnej koncepcji Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych.
2010/291/III/2009przyjęcia projektu zmiany uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/21/9/2008 z dnia 20 lutego 2008 roku zmienionej uchwałą Nr III/29/2/2008 z dnia 22 paĽdziernika 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/9/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020
1969/290/III/2009przystąpienia do organizacji dziesiątej edycji Konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2009
1968/290/III/2009przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych wraz z szczegółowym zestawieniem zgłoszonych uwag oraz propozycji ich rozstrzygnięcia
1967/290/III/2009przystąpienia do sporządzenia Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2010-2030
2843/215/III/2008zmiany uchwały własnej nr 756/154/III/2008 z dnia 15.04.2008 roku dotyczącej powołania Komitetu Sterującego ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020
2588/208/III/2008powołania Konsultanta Planu ds. zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
2452/204/III/2008zmiany uchwały nr 2346/201/III/2008 z dnia 2.10.2008 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego zmieniającej Uchwałę Nr III/21/9/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 lutego 2008 r.
2346/201/III/2008przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego zmieniającej Uchwałę nr III/21/9/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 lutego 2008 r.
1466/177/III/2008Konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2008
1251/172/III/2008harmonogramu prac nad Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla Województwa Śląskiego
1967/106/III/2007powołania przedstawicieli subregionów województwa śląskiego do współpracy z Zespołem ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii
1073/61/III/2007aktualizacji składu Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego
1087/61/III/2007udzielenia pełnomocnictwa Panu Dyrektorowi Biura Planowania Przestrzennego w Bielsku-Białej do wykonywania czynności likwidacji podległego Biura
953/56/III/2007Porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim a Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. w sprawie współpracy przy opracowaniu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
870/55/III/2007stwierdzenia zgodności ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 projektu utworzenia na terenie województwa śląskiego czterech Regionalnych Parków Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej tj. w Zabrzu, gminie Radziechowy-Wieprz, Dąbrowie Górniczej (Tucznawa) i gminie Poczesna
576/42/III/2007likwidacji Biura Planowania Przestrzennego w Bielsku-Białej
373/34/III/2007aktualizacji składu Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego
256/28/III/2007przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
194/23/III/2007wynagrodzenia Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego w Bielsku - Białej
2042/408/II/2006przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zmiany statutu zakładu budżetowego – Biuro Planowania Przestrzennego w Bielsku-Białej
1917/405/II/2006przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zasad ustalania wynagrodzeń pracowników Biura Planowania Przestrzennego w Bielsku - Białej 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713