Czas wygenerowania treści 2021-04-14 12:29:00

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu
Nr uchwałyW sprawie
376/242/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Taborowi – dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
374/242/V/2018zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich. 2018.02 część ZDW i GIP
317/241/V/2018przyjęcia metodologii ustalenia czynszu dzierżawnego dla pojazdów kolejowych typu 22WEd będących własnością Województwa Śląskiego, które będą dzierżawione przez Koleje Śląskie Sp. z o.o.
316/241/V/2018zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Kłobuckim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
315/241/V/2018zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Gliwickim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
314/241/V/2018zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Częstochowskim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
313/241/V/2018zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Myszkowskim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
312/241/V/2018zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Pszczyńskim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
311/241/V/2018zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Raciborskim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
310/241/V/2018zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Rybnickim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
309/241/V/2018zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Zawierciańskim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
308/241/V/2018zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia z Gminą Myszków
307/241/V/2018zawarcia umowy z Gminą Myszków
306/241/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Taborowi – dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
305/241/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Machowskiemu – zastępcy dyrektora ds. zarządzania drogami i mostami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
304/241/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Kraus – zastępcy dyrektora ds. inwestycji kluczowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
264/240/V/2018zawarcia Aneksu do Porozumienia z Gminą Świnna
263/240/V/2018zawarcia Aneksu do Umowy z Gminą Świnna
262/240/V/2018zawarcia Porozumień z Gminami: Gilowice, Lyski, Pilchowice, Pszczyna, WoĽniki i Żarki
261/240/V/2018zawarcia Umów z Gminami: Gilowice, Lyski, Pilchowice, Pszczyna, WoĽniki i Żarki
260/240/V/2018zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich. 2018.01 część GIP
259/240/V/2018zatwierdzenia Rocznego Planu Finansowego na 2018 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
258/240/V/2018zatwierdzenia Rocznego Planu Finansowego na 2018 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
257/240/V/2018zatwierdzenia Rocznego Planu Finansowego na 2018 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku- Białej
256/240/V/2018zatwierdzenia Preliminarza rzeczowo-finansowego na budowę Drogowej Trasy Średnicowej Katowice-Gliwice w roku 2018 w zakresie dla Miasta Zabrze oraz Miasta Gliwice 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713