Czas wygenerowania treści 2020-02-24 15:32:00

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
III/34/8/2009upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2009-2010 w łącznej kwocie nie większej niż 150 000,00 zł, na dofinansowanie wkładu własnego projektu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu pod nazwą „Remont lądowiska dla śmigłowców ratunkowych celem dostosowania do standardów europejskich”, zgłoszonego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Działanie 12.1. Rozwój Sytemu Ratownictwa Medycznego
III/32/2/2009upoważnienia Pana Bogusława Śmigielskiego, Marszałka Województwa Śląskiego do jednoosobowego podpisania „Deklaracji współfinansowania dla Partnerów z Krajów Członkowskich UE i Norwegii wnioskujących o fundusze INTERREG IV C (EFRR/fundusze norweskie)/Co-financing Statement for Partners from EU Member States and Norway applying for INTERREG IV C funding (ERDF/Norwegian funding)” w celu realizacji projektu „Post Re-Convert” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C
III/31/17/2008upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zawarcia długoterminowej umowy na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z dostawą aparatów telefonicznych systemowych, dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
III/31/15/2008uchylenia uchwały Nr III/15/1/2007 z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2008-2017, w łącznej kwocie 7 621 950 zł, na dofinansowanie projektu realizowanego przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach pod nazwą „Zapobieganie wcześniactwu i poprawa stanu zdrowia dziecka przedwcześnie urodzonego” w ramach Programu „Matka i Dziecko” w województwie śląskim, który zostanie wpisany do umowy polsko-szwajcarskiej na lata 2008-2017
III/31/16/2008upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2009-2011, w łącznej kwocie 8 000 000 zł, na dofinansowanie projektu realizowanego przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach pod nazwą „Obiekty Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu przy ulicy Jedności, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - II etap”
III/31/14/2008upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na lata 2009 – 2010 na realizację zadań związanych z działalnością Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
III/31/12/2008przystąpienia Województwa Śląskiego do realizacji projektu „STARLAMP” (Strategic areas and land management policy) w latach 2009-2011 realizowanego w ramach programu INTERREG IVC oraz upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na lata 2009-2011 na realizację projektu „STARLAMP” realizowanego w ramach programu INTERREG IVC
III/31/13/2008upoważnienia Pana Bogusława Śmigielskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, do jednoosobowego podpisania Deklaracji współfinansowania dla Partnerów z Krajów Członkowskich i Norwegii wnioskujących o fundusze INTERREG IVC (EFRR/fundusze norweskie) - Co-financing Statement for Partners from Member States and Norway applying for INTERREG IVC funding (ERDF/Norwegian funding) w celu realizacji projektu „STARLAMP” realizowanego w ramach programu INTERREG IVC
III/30/1/2008wyboru Wicemarszałka Województwa Śląskiego
III/29/15/2008odwołania członka Zarządu Województwa Śląskiego
III/28/12/2008rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Śląskiego
III/27/8/2008upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na lata 2009, 2010 i 2011 na zadanie Renowacja Kompleksu Zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki stajni książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
III/27/6/2008upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z realizacją polepszenia funkcjonalności i komfortu trybuny zachodniej na Stadionie Śląskim w Chorzowie w ramach zadania pod nazwą „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie
III/26/13/2008upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2009 – 2018 na wynajem pomieszczeń biurowych położonych w Katowicach, przy ulicy Powstańców 17
III/26/9/2008upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zawarcia długoterminowej umowy na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
III/23/18/2008rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Śląskiego
III/23/16/2008rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Śląskiego
III/23/17/2008rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Śląskiego
III/23/3/2008absolutorium dla Zarządu Województwa Śląskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za rok 2007
III/20/18/2008wynagrodzenia Marszałka Województwa Śląskiego
III/20/23/2008rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Śląskiego
III/19/5/2008wyboru Członków Zarządu Województwa Śląskiego
III/19/4/2008wyboru Wicemarszałków Województwa Śląskiego
III/19/3/2008wyboru Marszałka Województwa Śląskiego
III/19/2/2008zwolnienia z pełnienia dotychczasowych obowiązków odwołanych członków Zarządu Województwa Śląskiego do czasu wyboru nowego Zarządu Województwa 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713