Czas wygenerowania treści 2020-07-02 08:25:13

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
IV/44/9/2013zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2013 rok
IV/44/8/2013zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2013-2020
IV/43/8/2013udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Wisła w kwocie 140 000 złotych z przeznaczeniem na przebudowę kompleksu małych skoczni narciarskich w Wiśle
IV/43/7/2013zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2013 rok
IV/43/6/2013zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2013 rok
IV/43/5/2013zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2013-2020
IV/43/4/2013zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2013
IV/43/3/2013zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
IV/41/11/2013zmiany uchwały Nr IV/13/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, korzystających z opieki zdrowotnej
IV/41/5/2013zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2013
IV/41/3/2013zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2013-2020
IV/39/16/2013zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2013 rok
IV/39/15/2013zmiany uchwały Nr III/56/7/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 września 2010 roku w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez oświatowe jednostki budżetowe Województwa Śląskiego, zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego: Nr IV/12/10/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku, Nr IV/19/16/2012 z dnia 12 marca 2012 roku oraz Nr IV/25/15/2012 z dnia 24 sierpnia 2012
IV/39/14/2013zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2013 rok
IV/39/13/2013zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2013-2020
IV/39/7/2013udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze i Miastu Gliwice
IV/39/6/2013przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2013 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
IV/38/9/2013utworzenia przez Województwo Śląskie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Stadion Śląski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz powierzenia jej wykonywania zadań publicznych
IV/38/7/2013udzielenia pomocy finansowej dla gmin województwa śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych w województwie śląskim
IV/38/6/2013udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom ziemskim województwa śląskiego w ramach konkursu pod nazwą: Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2013 roku
IV/38/5/2013zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2013 rok
IV/38/4/2013w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2013-2020
IV/38/3/2013w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – V edycja
IV/37/4/2013zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2013 rok
IV/37/3/2013zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713