Czas wygenerowania treści 2020-03-29 16:23:04

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
V/22/7/2016określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza w 2016 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przeznaczenia kwoty w wysokości 884 419 zł na dofinansowanie kosztów działania 12 zakładów aktywności zawodowej, funkcjonujących na dzień 31 grudnia 2015 roku
V/21/10/2016zmiany uchwały Nr V/12/17/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania Statutu Centrum Psychiatrii w Katowicach
V/20/10/2016ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Katowickiego Centrum Onkologii
V/20/1/2016przyjęcia stanowiska popierającego utworzenie Śląskiego Centrum Onkologii w Gliwicach
V/19/17/2016zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
V/16/11/2015zmiany uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/6/9/2015 z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza w roku 2015 środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
V/16/6/2015zmiany Statutu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, nadanego przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą Nr V/12/19/2015 z dnia 21 września 2015 roku
V/14/5/2015zmiany uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/7/7/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji robót budowlanych, dotyczącego obiektu służącego rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych realizacja, którego przekracza 1 rok budżetowy
V/12/39/2015zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025
V/12/38/2015nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
V/12/37/2015nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Kolejowemu w Wilkowicach-Bystrej
V/12/36/2015nadania statutu Śląskiemu Centrum Rehabilitacji i Prewencji z siedzibą w Ustroniu
V/12/35/2015nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Psychiatrycznemu z siedzibą w Toszku
V/12/34/2015nadania statutu „REPTY” Górnośląskiemu Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka z siedzibą w Tarnowskich Górach
V/12/33/2015nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
V/12/32/2015nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakładowi Diagnostyki Obrazowej z siedzibą w Sosnowcu
V/12/31/2015nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Rejonowemu Pogotowiu Ratunkowemu w Sosnowcu
V/12/30/2015nadania statutu Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
V/12/29/2015nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 3 w Rybniku
V/12/28/2015nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Państwowemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
V/12/27/2015nadania statutu Szpitalowi Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
V/12/26/2015nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
V/12/25/2015nadania statutu Ośrodkowi Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Orzeszu
V/12/24/2015nadania statutu Szpitalowi Chorób Płuc w Orzeszu
V/12/23/2015nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. dr. Emila Cyrana z siedzibą w Lublińcu 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713