Czas wygenerowania treści 2021-03-03 12:46:42

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
IV/25/16/2012zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2012 rok
IV/25/15/2012zmiany uchwały Nr III/56/7/2010 z dnia 22 września 2010 roku w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez oświatowe jednostki budżetowe Województwa Śląskiego
IV/24/1/2012wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o połączenie z dniem 1 paĽdziernika 2013 roku Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku - Białej, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku – Białej i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Cieszynie w Państwową Wyższą Szkołę Zawodową z siedzibą w Bielsku - Białej
IV/22/8/2012zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2012 rok
IV/22/5/2012przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – IV edycja
IV/21/10/2012zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2012 rok
IV/19/7/2012przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego na lata 2012-2015
IV/19/8/2012przyjęcia Zasad i trybu przyznawania stypendiów uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego
IV/19/16/2012zmiany uchwały Nr III/56/7/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 września 2010 roku w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez oświatowe jednostki budżetowe Województwa Śląskiego
IV/19/17/2012zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2012 rok
IV/19/23/2012zmiany składu Komisji Edukacji, Nauki i Kultury
IV/18/4/2012zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
IV/15/14/2011zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 2011 rok
IV/15/9/2011przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”
IV/14/5/2011zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 2011 rok
IV/13/9/2011zmiany siedziby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Tychach
IV/13/6/2011zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 2011 rok
IV/13/2/2011przyjęcia Zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, korzystających z opieki zdrowotnej
IV/12/10/2011zmiany uchwały Nr III/56/7/2010 z dnia 22 września 2010 w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez oświatowe jednostki budżetowe Województwa Śląskiego
IV/12/3/2011przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – III edycja”
IV/11/3/2011zmiany Zasad udzielania zniżek nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Województwo Śląskie w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, przyjętych uchwałą Nr III/38/5/2009 z dnia 20 maja 2009 roku (z póĽniejszymi zmianami)
IV/11/2/2011zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, przyjętego uchwałą Nr III/34/14/2009 z dnia 18 lutego 2009 roku (z póĽniejszymi zmianami)
IV/7/2/2011przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”
IV/6/9/2011zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 2011 rok
IV/6/6/2011zmiany uchwały Nr III/38/5/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia Zasad udzielania zniżek nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Województwo Śląskie w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713