Czas wygenerowania treści 2020-08-14 04:44:08

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
III/42/1/2009zmiany uchwały Nr III/40/3/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2009
III/41/17/2009wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Zawierciu, na rzecz Powiatu Zawierciańskiego.
III/41/16/2009wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Katowicach przy ul. Korczaka 27.
III/41/10/2009zmian planu finansowego na 2009 rok rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wprowadzenia planu finansowego gospodarstwa pomocniczego ”EKOLOG”.
III/41/9/2009utworzenia rachunku dochodów własnych w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie.
III/40/10/2009wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego Nr 12 znajdującego się w klatce nr 47 budynku położonego w Bytomiu przy ulicy Piekarskiej 47, 49, na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego
III/39/11/2009wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach i objęcie przez Województwo Śląskie akcji nowej emisji
III/38/14/2009wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od cen lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Bytomiu przy ulicy Piekarskiej 47-49, na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego
III/38/13/2009wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zabudowanej nieruchomości, położonej w Gliwicach przy ulicy Zygmunta Starego 16
III/37/13/2009wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Rybniku przy ulicy 3 Maja 18
III/35/17/2009podjęcia działań zmierzających do przekształcenia Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego w Bytomiu w celu zawiązania spółki prawa handlowego przez pracowników Zakładu
III/35/16/2009podjęcia działań zmierzających do przekształcenia Wojewódzkich Zakładów Ortopedycznych w Bytomiu w celu zawiązania spółki prawa handlowego przez pracowników Zakładu
III/35/15/2009wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od cen lokali mieszkalnych znajdujących się w trzech budynkach położonych w Gorzycach przy ulicy Zamkowej 8A, 8B, 8D, na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego w udziale wynoszącym 7766/10000
III/35/13/2009wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania dokonanej przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Lublińcu, na rzecz Gminy Lubliniec
III/35/12/2009zmiany uchwały Nr III/34/27/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Rabce-Zdroju
III/35/11/2009wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Czeladzi, na rzecz Gminy CzeladĽ
III/35/10/2009wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Raciborzu, na rzecz Powiatu Raciborskiego
III/34/25/2009wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości o wartości powyżej 250 000 euro i odstąpienie od przetargowego trybu oddania tej nieruchomości Górnośląskiemu Parkowi Etnograficznemu w Chorzowie w użytkowanie na czas nieoznaczony
III/34/24/2009wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Katowicach, na nieruchomość stanowiącą własność Miasta Katowice, położoną w Katowicach, bez obowiązku dokonywania dopłat
III/34/26/2009wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie sprzedaży prawa własności nieruchomości o wartości przekraczającej 250.000 euro, stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Rabce-Zdroju
III/34/27/2009wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości, stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Rabce-Zdroju
III/34/28/2009zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Bystrej
III/34/32/2009wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Lublińcu, na rzecz Powiatu Lublinieckiego
III/34/33/2009zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Czernichowie
III/31/33/2008przejęcia do prowadzenia przez Województwo Śląskie zadania pod nazwą Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713