Czas wygenerowania treści 2021-06-22 18:57:48

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
II/39/2/2005udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej S 2616
II/39/1/2005udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych S 4480 i S 4481
II/38/21/2005zaliczenia drogi powiatowej S 1439 Kamesznica – Milówka – Rajcza – Ujsoły – Granica Państwa do kategorii drogi wojewódzkiej
II/38/20/2005pozbawienia kategorii „drogi wojewódzkiej” odcinka drogi wojewódzkiej Nr 901 w gminie Wielowieś
II/38/19/2005pozbawienia drogi wojewódzkiej nr 489 w Częstochowie kategorii drogi wojewódzkiej
II/37/3/2005przyjęcia planu zakupu zmodernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych i zapewnienia środków na zakup tych pojazdów
II/37/2/2005zawarcia wieloletniej umowy na wykonywanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w województwie śląskim
II/35/6/2005przyjęcia projektu uchwały własnej dotyczącej zaliczenia drogi powiatowej S 1439 Kamesznica – Milówka – Rajcza – Ujsoły – Granica Państwa do kategorii drogi wojewódzkiej
II/35/5/2005pozbawienia "kategorii drogi wojewódzkiej" odcinka drogi wojewódzkiej nr 913 /Pyrzowice (Lotnisko) – Pomłynie – Sarnów/ w Pyrzowicach, przebiegającego ulicą Wolności od Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach do drogi krajowej
II/35/4/2005zaopiniowania przekazanego projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
II/35/3/2005zaopiniowania przekazanego projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
II/34/4/2005sposobu ustalania wynagrodzeń pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
II/32/12/2005przyjęcia projektu uchwały własnej dotyczącej pozbawienia kategorii „drogi wojewódzkiej” odcinka drogi wojewódzkiej Nr 901w gminie Wielowieś
II/32/6/2005utworzenia rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
II/31/18/2005zaliczenia do kategorii drogi wojewódzkiej Drogowej Trasy Średnicowej w Katowicach, Chorzowie, Świętochłowicach i Rudzie Śląskiej
II/29/19/2004przyjęcia projektu uchwały własnej w sprawie zaliczenia do kategorii drogi wojewódzkiej Drogowej Trasy Średnicowej w Katowicach, Chorzowie, Świętochłowicach i Rudzie Śląskiej
II/27/7/2004wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości położonej w Częstochowie, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, służebnością drogi koniecznej na rzecz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa
II/26/9/2004nabycia przez Województwo Śląskie 24 akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach za łączną kwotę 2.400 zł
II/26/4/2004przyjęcia planu zakupu pojazdów szynowych i zapewnienia środków na zakup tych pojazdów
II/24/10/2004pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej nr 945, przebiegającego ulicą Zamkową od Rynku do skrzyżowania z ulicą Komorowskich i ulicą Komorowskich w Żywcu
II/24/9/2004pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej nr 946, przebiegającego ulicą Sienkiewicza od skrzyżowania z ulicą Żeromskiego oraz wschodnią i południową stroną Rynku w Żywcu
II/24/8/2004zaliczenia do kategorii drogi wojewódzkiej nr 945 drogi powiatowej nr S1467 – ulica Handlowa i ulica Witosa w Żywcu
II/24/7/2004pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej nr 944, przebiegającego ulicą Kościuszki od skrzyżowania z ulicą Handlową do Rynku w Żywcu
II/24/6/2004zaliczenia do kategorii drogi wojewódzkiej nr 946 odcinka drogi powiatowej nr S1469 – ulica Żeromskiego i drogi gminnej – fragment Alei Wolności od skrzyżowania z ulicą Żeromskiego do ronda z DW 946 (przeprawa przez Sołę) w Żywcu
II/24/5/2004zaliczenia do kategorii drogi wojewódzkiej nr 945 odcinka drogi krajowej nr 69 – ulica Wesoła od skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej do skrzyżowania z ulicą Dworcową w Żywcu 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713