Czas wygenerowania treści 2021-03-05 05:05:04

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
III/41/1/2009zmiany uchwały Nr III/24/10/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na lata 2009 i 2010 na zadanie: Zabrze – Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej – Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna.
III/40/15/2009nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Katowicach
III/40/14/2009nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Bielsku Białej
III/40/13/2009nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Częstochowie
III/40/11/2009zmiany statutu Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie
III/40/7/2009udzielenia w 2009 roku pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na dofinansowanie kosztów odgruzowania i zabezpieczenia podziemnego korytarza budynku bramnego Zamku Piastowskiego w Raciborzu
III/39/1/2009przystąpienia Województwa Śląskiego do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego - ERIH
III/38/18/2009przyznania w roku 2009 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
III/38/16/2009udzielenia z budżetu Województwa Śląskiego w 2009 roku pomocy finansowej Gminie Katowice w wysokości 100.000 zł na dofinansowanie koncertu plenerowego pod tytułem: Proszę Państwa, 20 lat temu skończył się w Polsce komunizm
III/36/1/2009podjęcia działań zmierzających do prowadzenia badań śląskoznawczych na terenie województwa śląskiego
III/35/4/2009udzielenia pomocy finansowej Gminie KuĽnia Raciborska na wykonanie prac projektowych związanych z realizacją zadania pod nazwą Południowo-Zachodni Szlak Cystersów w ramach Działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym na terenie Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich w Rudach
III/34/19/2009upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2010-2011 na organizację spotkań młodzieży Województwa Śląskiego w ramach Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2010 - 2011
III/32/3/2009ustanowienia Dni Województwa Śląskiego
III/31/22/2008ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pod nazwą Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie
III/30/5/2008przyjęcia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
III/30/4/2008przyjęcia Sprawozdania z realizacji „Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie śląskim na lata 2006-2009” za okres 2006-2007
III/29/5/2008wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie i objęcie przez Województwo Śląskie akcji nowej emisji
III/27/8/2008upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na lata 2009, 2010 i 2011 na zadanie Renowacja Kompleksu Zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki stajni książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
III/24/19/2008przyjęcia rezolucji w sprawie prowadzenia wojewódzkiej instytucji kultury pod nazwą: Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Śląskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
III/24/10/2008upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na lata 2009 i 2010 na zadanie: Zabrze - Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej – Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna
III/23/4/2008aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2008-2010 i po roku 2010, stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr III/20/1/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2008
III/23/8/2008udzielenia w 2008 roku Gminie Będzin pomocy finansowej na modernizację sali teatralnej w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie
III/22/14/2008aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2008-2010 i po roku 2010, stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr III/20/1/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2008
III/21/6/2008nadania statutu Zespołowi Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie
III/21/5/2008udzielenia w 2008 roku Gminie Pszczyna pomocy finansowej na opracowanie II etapu dokumentacji projektowej Stajni Książęcych, wchodzących w skład kompleksu zamkowego w Pszczynie 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713