Czas wygenerowania treści 2021-01-20 04:27:00


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hungaro Tour W Gliwicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-2-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Pod Jesionem w Dąbrowie Górniczej
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel-kontrola doraźna
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-2-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy w Bielsku-Białej (BB)
Podmiot kontrolowany: OŚRODEK WCZASOWY „AZALIA”, ul. Parkowa 3, 34-350 Węgierska Górka
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Stwierdzenie zgodności lub braku zgodności informacji zawartych we wniosku złożonego przez UHG Pielichowski Andrzej ul. Za Torem 12, 34-350 Węgierska Górka
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-2-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: NZOZ Prywatna Przychodnia Lekarska "JANIK - MED" w Częstochowie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
1. Prawidłowość realizacji programu stażu w części dotyczącej zawierania umów ze stażystami, koordynatorem, innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia staży cząstkowych, wyznaczaniu opiekunów stażu. 2. Celowości i prawidłowości wydatkowaniu środków finansowych. 3. Prawidłowości i terminowości dokonywania rozliczeń finansowych zawartych umów.
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-2-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Oddział PTTK w Dąbrowie Górniczej
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Badanie poprawności wykonywanych zadań przez osoby posiadające uprawnienia pilota wycieczek i przewodnika turystycznego oraz ważności uprawnień zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy - posiadania uprawnień co do ich obszaru i ważności, - poprawności wykonywania zadań przewodnika turystycznego i pilota wycieczek,
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-2-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Karo w Czechowicach-Dziedzicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel- kontrola doraźna
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-2-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Wyższa Brama w Cieszynie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel**** ( cztery gwiazdki)- kontrola doraźna
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-2-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
1. Prawidłowość realizacji programu stażu w części dotyczącej zawierania umów ze stażystami, koordynatorem, innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia staży cząstkowych, wyznaczaniu opiekunów stażu. 2. Celowości i prawidłowości wydatkowaniu środków finansowych. 3. Prawidłowości i terminowości dokonywania rozliczeń finansowych zawartych umów.
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-2-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Oddział PTTK w Sosnowcu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Badanie poprawności wykonywanych zadań przez osoby posiadające uprawnienia pilota wycieczek i przewodnika turystycznego oraz ważności uprawnień zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy - posiadania uprawnień co do ich obszaru i ważności, - poprawności wykonywania zadań przewodnika turystycznego i pilota wycieczek,
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-2-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2011 - 2012 i bieżącej. Protokół z kontroli podpisano w dniu 28.03.2013 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 14.05.2013 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-2-2013
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713