Czas wygenerowania treści 2020-10-27 18:31:38


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel GORCZOWSKI,kat. **** (cztery gwiazdki), Chorzów.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-11-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" Sp. z o.o., Zbrosławice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
-procedury bezpieczeństwa ucznia w szkole w roku 2017
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-11-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Stowarzyszenie Na Rzecz Konstruktywnych Relacji „Między Ludźmi” z siedzibą w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach Umowy nr 1397/ZD/2016 z dnia 1.06.2016 r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Stowarzyszeniem Na Rzecz Konstruktywnych Relacji „Między Ludźmi” z siedzibą w Katowicach przy Al.Roździeńskiego188, na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Chcę to zmienić”, w trybie konkursowym.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-11-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel CENTRUM SOSNOWIEC, kat. *** (trzy gwiazdki), Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-11-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Stowarzyszenie AMICUS z siedzibą w Lublińcu przy ul. Piłsudskiego 8
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość wykorzystania środków publicznych w kwocie 5.620,00 złotych oraz prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy nr 1794/ZD/2016 z dnia 04.07.2016 r. na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Dzień solidarności z osobami chorymi na schizofrenię – otwarte drzwi w środowiskowym domu samopomocy w Lublińcu”.
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-11-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Rybniku, Rybnik
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
- realizacji procedury rekrutacji na rok szkolny 2017/2018, - książki obiektu budowlanego, terminowości sporządzania inwentaryzacji mienia ruchomego, terminowości przeprowadzania przez dyrektora szkoły kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-11-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, Siemianowice Śląskie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie; dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2015 – 2017.
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-11-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel IBIS STYLES, kat. *** (trzy gwiazdki), Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola sprawdzająca w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-11-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu, Racibórz
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
- realizacji procedury rekrutacji na rok szkolny 2017/2018, - książki obiektu budowlanego, terminowości sporządzania inwentaryzacji mienia ruchomego, terminowości przeprowadzania przez dyrektora szkoły kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-11-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Broch PHU Stanisław Cichoń Ruda Śląska ul. Żurawia 2. Organizator turystyki/posrednik turystyczny
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-11-2017
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713