Czas wygenerowania treści 2020-09-20 06:14:44


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Pszczyna
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014-2016 Pismem z dnia 15.12.2016 r. Jednostka odmówiła podpisania protokołu kontroli. Wystąpienie pokontrolne z dnia 05.01.2017 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-9-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu, Racibórz
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowe naliczanie wynagrodzeń za okres ostatnich 3 lat Protokół z kontroli z 2.12.2016 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 4.01.2017 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-9-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej, Kuźnia Raciborska
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014-2016
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-9-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu, Racibórz
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2014 - 2016
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-9-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014-2016
Termin rozpoczęcia kontroli: 2-9-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna w zakresie wydawania orzeczeń lekarskich osobom posiadającym lub ubiegającym się o pozwolenie na broń. Zakres czasowy: 15.11.2015r. – 30.08.3016r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-8-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, Rybnik
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym; dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2015 – 2016.
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-8-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. St. Hadyny, Koszęcin
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawy organizacyjno-kadrowe oraz z zakresu prowadzonej działalności z uwzględnieniem organizacji występów, procesu inwestycyjnego i działań marketingowych w latach 2014-2016.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-8-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Protokół z kontroli z 14.10.2016 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 29.11.2016 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-8-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2014 – 2016.
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-8-2016
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713