Czas wygenerowania treści 2020-11-29 23:02:22


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Zakład Archiwalny Składnica Sp. z.o.o, miejsce wykonywania działalności Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, prowadzonym przez Marszałka Województwa Śląskiego Protokół z dnia 10.02.2017 r. Wystąpienie pokontrolne z 24.04.2017 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel ORZEŁ BIAŁY, kat. **, Szczyrk.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola sprawdzająca w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX Sp. z o.o. 41-800 Zabrze ul. Hallera 41
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
„Rewitalizacja zabytkowego zespołu Szyb Maciej – etap II. Remont-konserwacja budynku biurowego dla celów turystyki industrialnej położonego przy ul. Srebrnej 6 w Zabrzu”.
Termin rozpoczęcia kontroli: 6-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wynagrodzenie za prowadzone zajęcia i inne czynności we wszystkich formach kształcenia i doskonalenia zrealizowane na podstawie umów cywilnoprawnych w roku 2015 - 2016. Kontrola finansowo - księgowa, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2015 roku. Książka obiektu budowlanego, terminowość sporządzania inwentaryzacji mienia ruchomego, terminowość przeprowadzania przez dyrektora szkoły kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie , Krupski Młyn
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zasady udostępniania informacji publicznej, polityka antymobingowa, polityka antydyskryminacyjna, procedury naboru na stanowiska urzędnicze oraz organizacja służby przygotowawczej, polityka bezpieczeństwa informacji, procedura udostępniania informacji publicznej, procedura załatwiania skarg i wniosków w roku 2016
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" Sp. z o.o., Zbrosławice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
kontrola finansowa 2015 - 2016
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel TYCJAN, kat.***, Milówka
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola sprawdzająca w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Everest Consulting & Szkolenia Marcin Kotas. Organizator turystyki/pośrednik turystyczny
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 2-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Obiekt hotelarski IZA, Racibórz.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 1-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Stowarzyszenie Projekt Śląsk z siedzibą w Katowicach przy ul. Warszawskiej 10/37
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
w zakresie realizacji zadania publicznego pod tytułem „VI edycja Konkursu Obiektywnie Śląskie”
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-11-2016
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713