Czas wygenerowania treści 2020-07-09 18:34:14


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji z siedzibą w Ustroniu, Ustroń
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2015 r. do dnia kontroli.
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-8-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014-2016. Protokół z kontroli podpisano w dniu 14.09.2015 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 24.09.2015 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-8-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014-2015 Protokół z kontroli podpisano w dniu 27.08.2015 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-8-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji z siedzibą w Ustroniu, Ustroń
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014 – 2015 Wystąpienie pokontrolne z dnia 18.11.2015 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-7-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Obwód Lecznictwa Kolejowego- s.p.z.o.z. w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz prawidłowość gospodarowania mieniem i środkami publicznymi w latach 2013 – 2015.
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-7-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Celowość wydatkowania środków finansowych na zakupy inwestycyjne. Protokół z kontroli podpisano w dniu 20.08.2015 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-7-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2014-2015 Wystąpienie pokontrolne z dnia 2.09.2015 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 2-7-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014-2015 Protokół z kontroli podpisano w dniu 3.08.2015 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 2-7-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej
w Jaworzu, Jaworze

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014-2015 Wystąpienie pokontrolne z dnia 1.09.2015 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-6-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku, Rybnik
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2013-2015. Wystąpienie pokontrolne z 24.06.2015
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-6-2015
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713