Czas wygenerowania treści 2021-04-18 10:08:39


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Śląski Okręgowy Związek Triathlonu w Raciborzu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji z budżetu Województwa Śląskiego w roku 2013
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-11-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za rok 2013 i bieżącej. Protokół z kontroli podpisano w dniu 18.12.2014 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-11-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Kwadrat w Dąbrowie Górniczej
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel-kontrola doraźna
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-11-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu, Orzesze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: Zgodność faktycznego zatrudnienia nauczycieli z zatwierdzonym arkuszem organizacji i aneksami do tego arkusza, zgodność statutu z aktualnym stanem prawnym. Kontrola przeprowadzona za okres roku szkolnego 2013/2014.
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-11-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Olimpia w Rybniku
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel***(trzy gwiazdki)-kontrola sprawdzająca
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-11-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Pass w Zebrzydowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel**(dwie gwiazdki)-kontrola sprawdzająca
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-11-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2012 - 2013 i bieżącej. Protokół z kontroli podpisano w dniu 26.11.2014 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 4.12.2014 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-11-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora - pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-11-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Ziemowit w Ustroniu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel***(trzy gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-11-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Szpital Psychiatryczny z siedzibą w Toszku, Toszek
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa podmiotu leczniczego w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-11-2014

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713