Czas wygenerowania treści 2021-01-20 04:18:49


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Górski w Szczyrku
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel** (dwie gwiazdki)- kontrola sprawdzająca
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-11-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Bartłomiej Dawidenko Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” Medycyna Rodzinna i Gabinety Specjalistyczne w Orzeszu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wydawania orzeczeń lekarskich na podstawie art. 80 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. Nr 30 poz. 151 z późn. zm.).
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-11-2013
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Miasto Dąbrowa Górnicza
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola zadania: „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z kompleksem sportowym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej"
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-11-2013
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Powiat Wodzisławski
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola zadania: „Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim"
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-11-2013
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola zadania: „Adaptacja i wyposażenie nieużytkowanego poddasza Szpitala Klinicznego Nr 3 w Zabrzu, ul. Koziołka 1, 41-803 Zabrze"
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-11-2013
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Stepol Stefan Knysak -Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-11-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Barbara Smyczyk–Gembalczyk Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wydawania orzeczeń lekarskich na podstawie art. 80 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. Nr 30 poz. 151 z późn. zm.).
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-11-2013
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej
w Jaworzu, Jaworze

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola zadania: "Zapewnienie niezbędnych warunków do korzystania z obiektu służącego rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich w segmencie B Budynku Głównego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu”
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-11-2013
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Oddział PTTK w Bielsku-Białej
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
posiadanie uprawnień co do ich obszaru i ważności; poprawności wykonywania zadań przewodnika turystycznego i pilota wycieczek.
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-11-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Aslan w Tarnowskich Górach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel***(trzy gwiazdki)- kontrola sprawdzająca
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-11-2013
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713