Czas wygenerowania treści 2021-01-16 09:14:18


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Zakłady Ortopedyczne, Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2008r., 5% wydatków 2008-2009r. Protokół z kontroli z dnia 20.08.2009r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 22.09.2009r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 10-8-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa w okresie od dnia 01.09.2008r. do 30.06.2009r., w tym 5% wydatków w 2009r. Protokół z kontroli z dnia 31.08.2009r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 28.09.2009r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 6-8-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2008r. i bieżąca, w tym 5% wydatków. Protokół z kontroli z dnia 28.09.2009r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 12.10.2009r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 31.08.2010r. w zakresie: 1. Nieterminowego regulowania zobowiązań z tyt. dostaw i usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-8-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie , Krupski Młyn
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2008r. oraz 5% wydatków za lata 2008-2009. Protokół z kontroli z dnia 19.08.2009r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 2.09.2009r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-7-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, Siemianowice Śląskie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2008r. i bieżąca, w tym 5% wydatków.
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-7-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Komunikacji i Transportu (KT)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zgodność działania jednostki z regulacjami wewnętrznymi i procedurami - struktura organizacyjna jednostki na tle statutu i regulaminu organizacyjnego, zasady naboru pracowników, zasady nagradzania pracowników w okresie I półrocza 2009r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-7-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2008r. i bieżąca, w tym 5% wydatków. Protokół z kontroli z dnia 19.08.2009r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 2.09.2009r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-7-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2008r., w tym 5% wydatków za lata 2008-2009.
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-7-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Obwód Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2008r., 5% wydatków 2008-2009r. Protokół z kontroli z dnia 29.07.2009r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 14.10.2009r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 16.12.2009r. w zakresie: 1. Nieterminowe regulowanie zobowiązań z tyt. dostaw i usług, składek ZUS, PFRON.
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-7-2009
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu, Jaworze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa 2008r., 5% wydatków za lata 2008-2009. Protokół z kontroli z dnia 24.07.2009r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 26.08.2009r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-7-2009
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713