Czas wygenerowania treści 2020-10-20 05:50:01


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Orion w Gliwicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna. Obiekt używa nazwy "Hotel" bez decyzji Marszałka Województwa Śląskiego.
Termin rozpoczęcia kontroli: 6-11-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Łąbędy w Gliwicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna. Obiekt używa nazwy "Hotel" bez decyzji Marszałka Województwa Śląskiego.
Termin rozpoczęcia kontroli: 6-11-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: GIGANT S.C w Zabrzu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-11-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śl.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2007r. oraz 5% wydatków za lata 2007-2008., prawidłowość rozliczenia dotacji celowych udzielonych z budżetu Województwa w latach 2005-2006.; wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej. Protokół z kontroli z dnia 30.12.2008r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 8.04.2009r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 25.08.2009r. w zakresie: 1. Udzielenie zamówień publicznych na dostawy i usługi z naruszeniem przepisów PZP; 2. Nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów, skutkiem czego nastąpiła zapłata odsetek; 3. Dokonanie wydatku bez upoważnienia. Ponowne uzupełnienie zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 10.12.2009r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-11-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Bavaria w Wiśle
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna. Obiekt używa nazwy"Hotel" bez decyzji Marszałka Województwa Śląskiego.
Termin rozpoczęcia kontroli: 31-10-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: PRO COIG Sp.z.oo w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
spełniania wymagań niezbędnych do uzyskania upoważnienia, zgodności potwierdzonej działalności z wydanym upoważnieniem: zgodnie z ustawą o usługach turystycznych w sprawie pilotów i przewodników turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 31-10-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Rynkowy w Rybniku
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna. Obiekt używa nazwy"Hotel" bez decyzji Marszałka Województwa Śląskiego.
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-10-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku, Rybnik
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2007r. oraz 5% wydatków za 2008r. Protokół z kontroli z dnia 18.11.2008r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 8.12.2008r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-10-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Oddział Uczelniany PTTK przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
poprawności wykonywania zadań przewodnika turystycznego i górskiego, posiadania uprawnień co do ich obszaru i ważności, zapewnienie przez organizatorów turystyki opieki przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek nad uczestnikami imprezy turystycznej
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-10-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie, Radzionków
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres czasowy kontroli: rok szkolny 2007/2008 Zakres tematyczny: zatrudnienie pracowników niepedagogicznych z uwzględnieniem nazewnictwa stanowisk oraz klasyfikacji według kategorii zaszeregowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz danymi zawartymi w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2007/2008, kontrola finansowo – księgowa, wydatki rzeczowe w 2008 roku
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-10-2008
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713