Czas wygenerowania treści 2020-08-07 14:49:14


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawdzenie zgodności danych wykazanych w "Informacji o wybranych kosztach w 2006 r." - materiału wyjściowego do kalkulacji dotacji podmiotowej - z faktycznym wykonaniem tych kosztów w 2006 roku
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-9-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki (GP) archiwum
Podmiot kontrolowany: Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 2, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
w zakresie sposobu i trybu gospodarowania mieniem Województwa Śląskiego powierzonym wojewódzkiej jednostce organizacyjnej
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-9-2007
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2006r. i 5% wydatków 2007r., wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej. Protokół z kontroli z dnia 26.09.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 12.10.2007r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z dnia 30.10.2007r. w zakresie opłacenia składek ZUS za m-c luty 2006r. z jednodniowym opóźnieniem, w wyniku czego zapłacono odsetki.
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-9-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu, Racibórz
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za lata 2006-2007, w tym 5% wydatków.
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-9-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, Bystra
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2007r., w tym 5% wydatków. Protokół z kontroli z dnia 3.10.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 30.10.2007r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 20.02.2008r. w zakresie nieterminowego regulowania zobowiązań, wskutek czego płacono odsetki i koszty sądowe i egzekucyjne.
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-9-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Racibórz
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków za 2007r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-9-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki (GP) archiwum
Podmiot kontrolowany: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie, Radzionków
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
w zakresie sposobu i trybu gospodarowania mieniem Województwa Śląskiego powierzonym wojewódzkiej jednostce organizacyjnej
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-9-2007
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Śląskie, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2007r., w tym 5% wydatków. Protokół z kontroli z dnia 25.09.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 11.10.2007r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 18.02.2008r. w zakresie: 1. Zapłata składki PFRON 3 dni po terminie; 2. Nieterminowa zapłata zobowiązań, w wyniku czego zapłacono odsetki.
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-9-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki (GP) archiwum
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
w zakresie sposobu i trybu gospodarowania mieniem Województwa Śląskiego powierzonym wojewódzkiej jednostce organizacyjnej
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-8-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, Siemianowice Śląskie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
prawidłowość udokumentowania darowizny komory hiperbarycznej i 5% wydatków za 2007r., wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-8-2007
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713