Czas wygenerowania treści 2020-11-30 00:19:55


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres: Zakres tematyczny kontroli: organizacji, kierowania i funkcjonowania placówki (zarządzenia dyrektora, regulamin pracy, dyscyplina pracy, załatwianie spraw zgodnie z kpa, rejestr i obieg dokumentacji, stosowanie instrukcji kancelaryjnej, załatwianie skarg i wniosków). kontrola książki obiektu budowlanego, zgodność planowanych w roku bieżącym prac remontowych z faktycznymi potrzebami występującymi w placówce, terminowości przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych, dokonywanie kontroli obiektów należnych do ośrodka po przerwie trwającej co najmniej 14 dni, wydatkowanie środków na prace remontowe i zakupy inwestycyjne zgodnie z posiadanymi upoważnieniami, zawieranie umów najmu i dzierżawy zgodnie z zasadami Zakres czasowy kontroli: 2007 rok.
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-10-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu, Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2006r. i 5% wydatków 2006-2007r. Protokół z kontroli z dnia 23.11.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 27.12.2007r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-10-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (GK)
Podmiot kontrolowany: Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
prawidłowość zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-10-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie", Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
kontrola prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: "Całkowite posadowienie stodoły ośmiobocznej z Grzawy i spichlerzo-piwnicy z Brennej" oraz 5% wydatków za 2007r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-10-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki (GP) archiwum
Podmiot kontrolowany: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, Piekary Śląskie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sposób i tryb gospodarowania mieniem przejętego Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji, Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-10-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli WSPÓLNOTA RODZINNA w Żorach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
spełniania wymagań niezbędnych do uzyskania upoważnienia ; zgodności prowadzonej działalności z wydanym upoważnieniem; zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-10-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: Hotel GAMBIT w Cieszynie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel *( jedna gwiazdka)
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-10-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Komunikacji i Transportu (KT)
Podmiot kontrolowany: PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Śląski Zakład Przewozów Regionalnych w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sposób realizacji Umowy Nr 592/KT/2006 z dnia 28.04.2006r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-10-2007
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
realizacja Uchwały nr III/12/5/2007 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne w zakresie obiektów sportowych. Kontrola w tym zakresie jest przeprowadzana również w Wydziale Inwestycji. Protokół z kontroli z dnia 8.10.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 12.11.2007r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-10-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wydział Inwestycji (IW)
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
realizacja Uchwały nr III/12/5/2007 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne w zakresie obiektów sportowych. Kontrola w tym zakresie jest przeprowadzana również w Wydziale Turystyki i Sportu. Protokół z kontroli z dnia 8.10.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 12.11.2007r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-10-2007
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713