Czas wygenerowania treści 2020-12-05 22:59:34


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Bytomiu, Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków 2004 - 2005r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-9-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Rybniku, Rybnik
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków 2004 - 2005r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-9-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki (GP) archiwum
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach, Katowice
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-9-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Szkoła Policealna Województwa Śląskiego, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2004 - III kwartał 2005r., 5% wydatków 2002 - 2005r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-9-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych w Bytomiu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Śląskiego w roku 2004.
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-9-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Reginalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Lublińcu - zgodność stanu zatrudnienia z Arkusze4m Organizacyjnym, warunki lokalowe, dyscyplina pracy - kontrola planowa.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-9-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki (GP) archiwum
Podmiot kontrolowany: Obwód Lecznictwa Kolejowego- s.p.z.o.z. w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sposób i tryb gospodarowania skałdnikami mienia ruchomego
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-9-2005
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Szkoła Policealna Województwa Śląskiego, Czeladź
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowości realizacji treści rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków. W szczególności dokonano kontroli prawidłowości wykorzystanie środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli za rok 2003 i 2004, wydatkowanie środków na wynagrodzenia w roku 2005 oraz realizację umów zleceń i umów o dzieło.
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-9-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Górnictwa Węglowego, Zabrze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa - organizacja istytucji
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-9-2005
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki (GP) archiwum
Podmiot kontrolowany: Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu, Żywiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sposób i tryb zaewidencjonowania oraz wykorzytywania skałdników mienia ruchomego przejetych z Katowickiego Biura Geodezji i terenów Rolnych
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-9-2005

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713