Czas wygenerowania treści 2019-11-17 15:32:48

Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Wydane decyzje / 2016
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2319 z dnia 26.09.2016 w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego znak ŚR-II-6618/29/06/4/07 z dnia 7 maja 2007 r. (zmienionej decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 18 stycznia 2010 r. nr 194/OS/10, z dnia 20 maja 2011 r. nr 1467/OS/2011, z dnia 2 sierpnia 2012 r. nr 2169/OS/2012, z dnia 27 listopada 2014 r. nr 2493/OS/2014), udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji pn.: „Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne” zlokalizowanej w Bytomiu, eksploatowanej obecnie przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2267/OS/2016 z dnia 22.09.2016 r. w sprawie zmiany na wniosek strony decyzji Wojewody Śląskiego znak: ŚR-III-6618/PZ/l 51/18/7 z dnia 14 czerwca 2007r., (zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego: Nr 1985/OS/2008 z 25 lipca 2008 r.. Nr 245/OS/2010 z 25 stycznia 2010 r., Nr 2229/OS/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r., Nr 3302/OS/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 r., Nr 1985/OS/2011 z dnia 6 lipca 2011 r.,  Nr 793/OS/2012 z dnia 5 kwietnia 2012 r., Nr 3180/OS/2012 z dnia 16 listopada 2012 r., Nr 1458/OS/2014 z dnia 30 lipca 2014 r., Nr 2199/OS/20I4 z dnia 3 listopada 2014 r., Nr 2714/OS/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r., postanowieniem Marszałka Województwa Śląskiego Nr 89/OS/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r., Nr 1374/OS/2015 z dnia 25 lipca 2015 r. oraz decyzją Nr 690/OS/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r.) udzielającej Mittal Steel Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej pozwolenia zintegrowanego, dla instalacji eksploatowanych obecnie przez ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (Regon: 277839653; NIP: 634-24 -63- 083), służących do: spiekania rud metali, pierwotnego wytopu surówki żelaza o zdolności produkcyjnej ponad 2,5 Mg wytopu na godzinę; wtórnego wytopu surówki żelaza, w tym do ciągłego odlewania stali o zdolności produkcyjnej ponad 2,5 Mg wytopu na godzinę; obróbki metali żelaznych poprzez walcowanie na gorąco, o zdolności produkcyjnej ponad 20 Mg stali surowej na godzinę; produkcji wapna w piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 Mg na dobę, zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej przy Al. J. Piłsudskiego 92.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2281/OS/2016 w sprawie sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 30 paĽdziernika 2007r., znak: ŚR-III-6618/PZ/156/8/07 (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego: nr 2401/OS/2009 z dnia 21 lipca 2009r., nr 4140/OS/2010 z dnia 30 września 2010r., nr 3012/OS/2011 z dnia 10 paĽdziernika 2011 r. i nr 3812/OS/2012 z dnia 23 grudnia 2012r.) udzielającej PLASTAL Sp. z o.o. w Gliwicach (obecnie Plastic Omnium Auto Sp. z o.o.) pozwolenia zintegrowanego dla instalacji lakierni zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. Leonarda da Vinci 10.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2143/OS/2016 z dnia 12.09.2016 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 8 maja 2008r. Nr 1094/OS/2008, (zmienionej decyzjami z dnia 23 kwietnia 2009r. Nr 1217/OS/2009, z dnia 12 marca 2012r, Nr 529/OS/2012, z dnia 26 listopada 2014r, Nr 2492/OS/2014) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla MetalCo Sp. z o.o. w Katowicach dla instalacji do topienia, łącznie ze stapianiem, metali nieżelaznych, w tym produktów z odzysku, lub odlewania metali nieżelaznych, o zdolności produkcyjnej przekraczającej 4 tony wytopu na dobę dla ołowiu i kadmu lub 20 ton wytopu na dobę dla pozostałych metali zlokalizowanej w Świętochłowicach przy ul. Chorzowskiej 117.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2032/OS/2016 z dnia 05.09.2016 r. w sprawie zmiany na wniosek strony decyzji Wojewody Śląskiego znak: ŚR.IIL/6618/PZ/l41 /06/7/07 z dnia 20 kwietnia 2007 r., (zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego nr 2846/OS/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r., nr 964/0S/2014 z dnia 14 maja 2014 r., nr 2603/0S/2014 z dnia 26 listopada 2014 r, oraz 2095/OS/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r.) udzielającej pozwolenia zintegrowanego Zespołowi Odlewni ..Rafamet” Sp. z o.o. dla instalacji do odlewania metali żelaznych o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę, zlokalizowanej w KuĽni Raciborskiej przy ul. Staszica 1, eksploatowanej obecnie przez Spółkę ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. (Regon: 272833350; NIP: 639-10-06-954).
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1940/OS/2016 z dnia 31.08.2016 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 1275/OS/2010 z dnia 9 kwietnia 201 Or. (zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego nr 5521 /OS/2010 z dnia 16 grudnia 2010r.. nr 2720/OS/2014 z dnia 20 listopada 2014r.) udzielającej HENKEL POLSKA Sp. z o.o. Oddział w Raciborzu pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów i półproduktów chemii organicznej zlokalizowanych w Raciborzu przy ul. Stalowej 9, eksploatowanej obecnie przez Henkel Polska Operations Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41 Oddział w Raciborzu (Regon: 270549930; NIP: 6390001498).
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1958/OS/2016 z dnia 31.08.2016 r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Śląskiego o znaku ŚR-III-6618/PZ/30/14/05 z dnia 27 lipca 2005 r. (zmienioną decyzjami Wojewody Śląskiego o znaku: ŚR-III-6618/PZ/30/21 /07 z dnia 11 lipca 2007r. oraz ŚR-III-6618/PZ/30/24/07 z dnia 22 paĽdziernika 2007 r. a także decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego nr 1778/OS/2012 z 3 lipca 2012 oraz nr 2651/OS/2014 z dnia 4 grudnia 2014r.) dla instalacji do produkcji masy włóknistej, papieru i tektury zlokalizowanej w Tychach przy ul. Katowickiej 182.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1983/OS/2016 z dnia 23.08.2016 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 11 lipca 2007 r., znak: ŚR-III-6618/PZ/l44/06/16/S/07 (zmienionej decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 2 czerwca 201 lr. Nr 1603/OS/2011, decyzją z dnia 16 stycznia 2012r. Nr 95/OS/2012, decyzją z dnia 29 maja 2012r. Nr 1406/OS/2012. decyzją z dnia 18 grudnia 2012r. Nr 3522/OS/2012, decyzją z dnia 21 stycznia 2013r. Nr 228/OS/2013, decyzją z dnia 7 listopada 2013 Nr 2386/OS/2013r., decyzją z dnia 27 listopada 2014r. Nr 2505/OS/2014) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji i obróbki metali w tym do produkcji surówki żelaza lub stali surowej, pierwotny lub wtórny wytop, łącznie z ciągłym odlewaniem stali o zdolności produkcyjnej ponad 2,5 t/h - Stalowni, zlokalizowanej w Chorzowie przy ul. Dyrekcyjnej 6.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1984/OS/2016 z dnia 23.08.2016 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego Nr 3356/OS/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. (zmienionej decyzją z dnia 4 kwietnia 2014 r. Nr 766/OS/2014, z dnia 10 lipca 2014 r. Nr 1347/OS2014, z dnia 1 grudnia 2014r. Nr 2455/OS/2014, z dnia 30 grudnia 2015r. Nr 2195/OS/2015) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw pn. Zakład Wytwarzania Tychy, zlokalizowanej w Tychach przy ul. Przemysłowej 47
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1838 z dnia 22.08.2016 r. w sprawie wydania decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie 3 instalacji do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych służących do wytwarzania podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej i nieorganicznej: 1) instalacji do produkcji soli sodowej sulfobursztynianu di(2-etyloheksylu) (wetikol), 2) instalacji do produkcji żywic alkidowych, 3) instalacji do produkcji wapna sodowanego, w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 117 c.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713