Czas wygenerowania treści 2020-07-09 17:20:31

Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Wydane decyzje / 2015
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1380/OS/2015 z dnia 07.08.2015 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 25 marca 2010 r. Nr 1066/OS/2010 (zmienionej decyzją z dnia 1 grudnia 2014 r. Nr 2787/OS/2014) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie dla instalacji do walcowania blach oraz instalacji do automatycznego śrutowania i zabezpieczania antykorozyjnego blach o zużyciu rozpuszczalników organicznych ponad 150 kg na godzinę lub 200 Mg rocznie, zlokalizowanej w Częstochowie przy ul. Kucelińskiej 22.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1336/OS/2015 z dnia 30.07.2015 r. w sprawie udzielenia firmie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Zakładzie Segregacji i Kompostowni Odpadów zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Cmentarnej 19 F (Regon: 272758810, NIP: 648-00-00-290).

Anonimizacji w zakresie danych osobowych i teleadresowych dokonał, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Adrian Patucha - pracownik Wydziału Ochrony Środowiska.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr1406/OS/2015 z dnia 28.07.2015 r. w sprawie zmiany decyzji nr 1588/OS/2014 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 31 lipca 2014r., nr sprawy: OS.PZ.7222.48.2014, nr pisma: OS-PZ.KW-00459/14, udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji pn.: „III kwatera składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rybniku przy ul. Oskara Kolberga 67”.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1335/OS/2015 z dnia 28.07.2015 r. w sprawie udzielenia Spółce BATERPOL S.A. w Katowicach pozwolenia zintegrowanego w postępowaniu kompensacyjnym dla instalacji zlokalizowanych w Zakładzie Ołowiu w Katowicach przy ul. Obrońców Westerplatte 108: instalacji do produkcji metali nieżelaznych z surowców wtórnych w wyniku procesów metalurgicznych (instalacja do produkcji ołowiu surowego) oraz instalacji do wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów (instalacja do produkcji ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu), wraz z instalacjami powiązanymi technologicznie.

Anonimizacji w zakresie danych osobowych i teleadresowych dokonał, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Adrian Patucha - pracownik Wydziału Ochrony Środowiska.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1399/OS/2015 z dnia 27.7.2015 r. w sprawie udzielenia firmie IT.OŚ. Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 33/11 pozwolenia zintegrowanego dla instalacji pn.: „Kwatera Nr 3 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Lipie Śląskie w gminie Pawonków w powiecie Lublinieckim województwo Śląskie”.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1374/OS/2015 z dnia 25.07.2015 r. w sprawie zmiany na wniosek strony decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 14 czerwca 2007 r. znak ŚR-lll- 6618/PZ/151/18/7 (zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 25 lipca 2008 r. Nr 1985/OS/2008, z dnia 25 stycznia 2010 r. Nr 245/OS/2010, z dnia 10 czerwca 2010 Nr 2229/OS/20I0, z. dnia 6 sierpnia 2010 r. Nr 3302/OS/2010, z dnia 6 lipca 201 Ir. Nr I985/OS/2011, z dnia 5 kwietnia 2012 r. Nr 793/OS/2012, z dnia 16 listopada 2012 r. Nr 3180/OS/2012, z dnia 30 lipca 2014 r. Nr 1458/OS/2014,z dnia 3 listopada 2014 r. Nr 2199/OS/2014, z dnia 4 grudnia 2014r. Nr 2714/OS/2014) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do: spiekania rud metali, pierwotnego wytopu surówki żelaza o zdolności produkcyjnej ponad 2,5 Mg wytopu na godzinę, wtórnego wytopu surówki żelaza, w tym do ciągłego odlewania stali o zdolności produkcyjnej ponad 2,5 Mg wytopu na godzinę, obróbki metali żelaznych poprzez walcowanie na gorąco, o zdolności produkcyjnej ponad 20 Mg stali surowej na godzinę, produkcyjnej wapna w piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 Mg na dobę zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej przy Al. J. Piłsudskiego 92.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1189/OS/2015 z dnia 02 lipca 2015r. w sprawie zmiany na wniosek strony decyzję Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 19 września 2012r. Nr 2677/OS/2012 (zmienionej decyzją z dnia 1 lipca 2013r. Nr 1392/OS/2013, z dnia 26 listopada 2014r. Nr 2579/OS/2014) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów chemicznych i elektronicznych o całkowitej objętości wanien procesowych większej niż 30 m3 zlokalizowanej w Sosnowcu przy ul. Niweckiej 2
Decyzja Marszałka Województwa Ślaskiego nr1295/OS/2015 z dnia 26.6.2015 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 726/OS/2012 z dnia 28 marca 2012r. ze zm. udzielającą Hucie Cynku „MIASTECZKO ŚLˇSKIE” S.A. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji metali nieżelaznych z rud metali, koncentratów lub produktów z odzysku w wyniku procesów metalurgicznych i chemicznych.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1168/OS/2015 z dnia 24.6.2015 r. w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu przy ul. Grenadierów.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1013/OS/2015 z dnia 28.05.2015 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 21 listopada 2007r., znak: ŚR/II/6618/26/06/12/07 (zmienioną decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 2707/OS/2014 z 20 listopada 2014r.) udzielającą Zakładom Metalurgicznym „Silesia” S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Konduktorskiej 8 (Regon: 273105931, NIP: 6340135498) pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713