Czas wygenerowania treści 2019-12-05 22:41:56

Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Wydane decyzje / 2014
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2831/OS/2014 z dnia 4.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 3955/OS/2009 znak: OS.JN/7628/7/4/09 z dnia 1 grudnia 2009r. (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego nr 3149/OS/2010 z 29 lipca 2010r„ nr 3133/OS/2011 z dnia 21 paĽdziernika 201 lr. i nr 3400/OS/2012 z dnia 11 grudnia 2012r.) udzielającą firmie Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji pn.: „Sektor II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne” zlokalizowanej pod adresem: ul. Krakowska 315d, 43-300 Bielsko-Biała.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2832/OS/2014 z dnia 4.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji instalacji pn. „Składowisko Odpadów Niebezpiecznych Huty Cynku Miasteczko ŚląskieMarszałka Województwa Śląskiego nr 2240/OS/2014 nr sprawy: OS PZ.7222.00044.2014, nr pisma: OS PZ.KW- 00707/14 z dnia 4 listopada 2014r. udzielającą, Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. w Miasteczku Śląskim pozwolenia zintegrowanego.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2833/OS/2014 z dnia 4.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 971/OS/08 z dnia 16 kwietnia 2008r., znak: OS.GO.7628/22/08, udzielającą pozwolenia zintegrowanego Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami CORTEX-II Sp. z o.o. w Czeladzi dla instalacji do fizyko - chemicznego unieszkodliwiania odpadów znajdującej się na terenie Oddziału w Gliwicach przy ul. Mechaników 9 - Zakład odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2834/OS/2014 z dnia 4.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 12 grudnia 2007r., znak: ŚR.V.6618/PZ/7/ll/07 (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego nr 4664/OS/2010 z dnia 4 listopada 2010r., nr 2874/OS/2012 z dnia 18 paĽdziernika 2012r. i nr 1162/OS/2013 z dnia 29 maja 2013r. - przeniesienie praw i obowiązków) udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji ocynkowni ogniowej o wydajności 8 Mg/h i całkowitej objętości roboczej wanien 1038 m3, zlokalizowanej na terenie Zakładu Zabezpieczeń Antykorozyjnych Sp. z o.o. w Częstochowie przy ul. Korfantego 29.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2844/OS/2014 z dnia 4.12.2014 r w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego znak: ŚR-II-6618/31/06/14/07 z dnia 11 września 2007r. (zmienioną decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 2325/OS/1O z 11 czerwca 2010r.) udzielającą Spółce Akcyjnej „Orzeł Biały” w Piekarach Śląskich pozwolenia zintegrowanego dla instalacji pn.: składowisko odpadów ebonitowych w Piekarach Śląskich.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2895/OS/2014 z dnia 4.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego z 20 maja 2005r., znak: ŚR-III-6618/PZ/21/13/05 (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego: nr 510/OS/10 z dnia 12 lutego 2010r., nr 1101/OS/2010 z dnia 25 marca 2010r., nr 2288/OS10 z dnia 10 czerwca 2010r., nr 571/OS/12 z dnia 17 lutego 2012r., nr 3478/OS/12 z dnia 10 grudnia 2012r.) udzielającą Miejskiemu Zakładowi Składowania Odpadów w Sosnowcu, pozwolenia zintegrowanego dla instalacji pn.: „Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne” zlokalizowanej pod adresem: ul. Grenadierów w Sosnowcu.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2524/OS/2014 z dnia 03.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr ŚR-III-6618/60/05/9/06 z dnia 24 lipca 2006r. (zmienioną decyzjami Wojewody Śląskiego: nr ŚR-II-6618/60/05/13/06z 30 listopada 2006r. oraz Marszałka Województwa Śląskiego nr 2083/OS/2008 z 30 lipca 2008r., nr 2279/OS/2010 z 11 czerwca 20I0r., nr 1218/OS/2013 z 4 czerwca 2013, nr 1923/OS/2014 z 26 września 2014r.) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji pn.: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zabrzu przy ul. Cmentarnej.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2524/OS/2014 z dnia 03.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr ŚR-III-6618/60/05/9/06 z dnia 24 lipca 2006r. (zmienioną decyzjami Wojewody Śląskiego: nr ŚR-II-6618/60/05/13/06z 30 listopada 2006r. oraz Marszałka Województwa Śląskiego nr 2083/OS/2008 z 30 lipca 2008r., nr 2279/OS/2010 z 11 czerwca 20I0r., nr 1218/OS/2013 z 4 czerwca 2013, nr 1923/OS/2014 z 26 września 2014r.) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji pn.: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zabrzu przy ul. Cmentarnej.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2757/OS/2014 z dnia 3.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 867/OS/2009 znak: OS.Cz.WG.7628/24/5/08/09 z dnia 24 marca 2009r. (zmienioną: decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 2373/OS/2010 z 11 czerwca 2010r) udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji pn.: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Krzepicach przy ul. Kazimierza Wielkiego, Gmina Krzepice.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2515/OS/2014 z dnia 02.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr ŚR-III-6618/159/9/07 z dnia 4 grudnia 2007r. udzielającej Fermie Drobiu Marian Wątor z siedzibą przy ul. Zakładowej 25 w Wojsce pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu drobiu wraz z instalacjami połączonymi technologicznie zlokalizowanymi przy ul. PrzyjaĽni 10 w Orzeszu-Woszczycach.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713