Czas wygenerowania treści 2020-05-31 01:50:20

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 14 września 2017
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek o godz. 14:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Metryczka informacjiWprowadzenie: Marta Murgot 08-09-2017 11:54:45
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 14 września 2017
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Czwartek o godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Omówienie planów inwestycyjnych oraz remontowych na drogach wojewódzkich - wystąpienie Pana Zbigniewa Tabora dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XLII sesję Sejmiku: druki V/675-676 oraz 638, opcjonalnie uchwała w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030 (druki V/677).
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Metryczka informacjiWprowadzenie: Marta Murgot 08-09-2017 09:12:41
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 11 września 2017
Komisja Rewizyjna

Poniedziałek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie wniosku o odwołanie Marszałka Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Metryczka informacjiWprowadzenie: Marta Murgot 05-09-2017 13:18:22
Ostatnia aktualizacja: Marta Murgot 05-09-2017 13:24:33
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 25 sierpnia 2017
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Piątek o godz. 13:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Przedstawienie informacji na temat działalności Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszacych w Raciborzu.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XLI sesję Sejmiku :druk V/630 oraz V/633.
 4. Przyjęcie protokołu nr 24.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Marta Murgot 21-08-2017 13:54:54
Ostatnia aktualizacja: Marta Murgot 21-08-2017 13:56:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 25 sierpnia 2017
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Piątek o godz. 10:00


Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Informacja o stanie turystyki w województwie śląskim z perspektywą jej rozwoju na najbliższe lata:
  • prezentacja Śląskiej Organizacji Turystycznej dotycząca stanu i perspektyw rozwoju turystyki w województwie śląskim - wystąpienie Pani Agnieszki Sikorskiej dyrektora biura,
  • prezentacja programu rozwoju turystyki w województwie śląskim 2020+ - Wydział Rozwoju Regionalnego oraz Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego.
 3. Informacja o przebiegu prac inwestycyjnych na Stadionie Śląskim.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały na XLI sesję Sejmiku Województwa Śląskiego - druk V/631 - Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał na XLI sesję Sejmiku: druki V/625-627 oraz V/629 - Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.
 6. Przyjęcie protokołu nr 23 - Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Marta Murgot 22-08-2017 12:27:05
Ostatnia aktualizacja: Marta Murgot 22-08-2017 12:31:02
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 25 sierpnia 2017
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Piątek o godz. 10:00


Wspólne posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Informacja o stanie turystyki w województwie śląskim z perspektywą jej rozwoju na najbliższe lata:
  • prezentacja Śląskiej Organizacji Turystycznej dotycząca stanu i perspektyw rozwoju turystyki w województwie śląskim - wystąpienie Pani Agnieszki Sikorskiej dyrektora biura,
  • prezentacja programu rozwoju turystyki w województwie śląskim 2020+ - Wydział Rozwoju Regionalnego oraz Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego.
 3. Informacja o przebiegu prac inwestycyjnych na Stadionie Śląskim.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały na XLI sesję Sejmiku Województwa Śląskiego - druk V/631 - Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał na XLI sesję Sejmiku: druki V/625-627 oraz V/629 - Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.
 6. Przyjęcie protokołu nr 23 - Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Marta Murgot 22-08-2017 12:29:09
Ostatnia aktualizacja: Marta Murgot 22-08-2017 12:30:39
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 24 sierpnia 2017
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Polityka Samorządu Województwa Śląskiego w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzającą tzw. sieć szpitali.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie:
  · udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom Województwa Śląskiego w ramach konkursu ofert dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Województwie Śląskim w 2017 roku (druk V/628),
  · oceny sytuacji na rynku pracy Województwa Śląskiego i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2016 roku (druk V/632),
  · zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030 (druk V/634).
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Marta Murgot 21-08-2017 11:02:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 24 sierpnia 2017
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek o godz. 14:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Metryczka informacjiWprowadzenie: Grzegorz Motyka 18-08-2017 09:31:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 23 sierpnia 2017
Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Środa o godz. 15:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 7.06.2017 r.
 3. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Tritia.
 4. Wykorzystanie środków unijnych w województwie śląskim na tle innych województw.
 5. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Metryczka informacjiWprowadzenie: Marta Murgot 01-08-2017 12:00:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 17 sierpnia 2017
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Czwartek o godz. 8:30 (przed sesją Sejmiku)


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (druk V/623).
 3. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Metryczka informacjiWprowadzenie: Grzegorz Motyka 07-08-2017 07:39:27
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Motyka 07-08-2017 07:41:36
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713