Czas wygenerowania treści 2020-09-30 17:37:20

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 13 października 2016
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/25/16/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do realizacji robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, realizacja których przekracza 1 rok budżetowy (druk V/468).
 3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały nr V/12/19/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach (druk V/469).
 4. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2016 – 2025 (druk V/470).
 5. Informacja o zamierzonych procedurach, terminach i zakresie finansowania szpitali marszałkowskich przez Narodowy Fundusz Zdrowia na lata 2017 – 2018.
 6. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 10-10-2016 09:53:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 13 października 2016
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek o godz. 14:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46


Metryczka informacjiWprowadzenie: 10-10-2016 09:50:54
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 12 października 2016
Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Środa o godz. 15:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 7.04.2016 r.
 3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 22.06.2016 r.
 4. Media regionalne i ich rola w promowaniu regionu.
 5. Informacja na temat liczby uchodźców w województwie śląskim oraz udzielonej im pomocy.
 6. Sprawy różne.
  - Sprawozdanie z XVI Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego na temat „Ucieczka i wypędzenie wcześniej i dziś”.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-10-2016 13:31:34
Ostatnia aktualizacja: 05-10-2016 11:46:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 11 października 2016
Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Wtorek o godz. 13:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zawarcia „Porozumienia o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim a Stanem Nevada”.
 3. Sprawy różne.

Sala konferencyjna nr 13 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach

Metryczka informacjiWprowadzenie: 11-10-2016 06:30:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 21 września 2016
doraźna Komisja ds. Gospodarki i Innowacji

Środa o godz. 14:30

Posiedzenie wyjazdowe


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Prezentacja atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Śląskiego (przygotowuje Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu).
 3. Dyskusja na temat możliwości dwustronnej kooperacji gospodarczej.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Budynek administracyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1, sala H, poziom -4.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 21-09-2016 10:40:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 19 września 2016
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Poniedziałek przed sesją Sejmiku o godz. 9:40


Proponowany porządek posiedzenia:


Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego (druk V/457).


Foyer Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 14-09-2016 14:23:55
Ostatnia aktualizacja: 14-09-2016 14:25:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 19 września 2016
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Poniedziałek przed sesją Sejmiku o godz. 10:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Wytypowanie przedstawicieli Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Sejmiku Województwa Śląskiego do udziału w pracach Komisji Konkursowej do spraw III edycji konkursu pn. „Zadbajmy o wodę na wsi”.
 3. Sprawy różne.

Sala Sejmu Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 14-09-2016 10:55:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 19 września 2016
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poniedziałek o godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 22.08.2016 r.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Zasole Bielańskie (druk V/447).
 4. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Woźniki (druk V/448).
 5. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Woźniki-Psary (druk V/449).
 6. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Orzesze (druk V/450).
 7. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Częstochowa (druk V/451).
 8. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Będzin (druk V/452).
 9. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Wręczyca Wielka (druk V/453).
 10. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Kruszyna (druk V/454).
 11. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Suszec (druk V/455).
 12. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Pisarzowice (druk V/456).
 13. Sprawy różne.

Sala Dębowa (277) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 12-09-2016 10:03:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 16 września 2016
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Czwartek o godz. 13:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku (druki V/330 oraz V/374).
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy ul. Ligonia 46.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 14-09-2016 14:27:27
Ostatnia aktualizacja: 14-09-2016 14:28:39
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 15 września 2016
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie rozszerzenia działalności Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu (druk V/458).
 3. Informacja na temat perspektyw absorpcji środków unijnych przez szpitale marszałkowskie w obecnym okresie programowania do roku 2020.
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa (277) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: 12-09-2016 12:04:15
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713