Czas wygenerowania treści 2020-10-02 00:50:54

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 8 września 2011
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek, godz. 15:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 02-09-2011 13:05:14
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 8 września 2011
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek, godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Integracja działań w województwie śląskim w zakresie onkologii.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 02-09-2011 13:04:25
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 26 sierpnia 2011
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Piątek, posiedzenie wyjazdowe.


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Wizyta w Muzeum w Bielsku-Białej wraz z filiami:

  1. Zamek,
  2. Muzeum Techniki i Włókiennictwa,
  3. Dom Tkacza,
  4. Willa Juliana Fałata.
 2. Sprawy bieżące Komisji i wolne wnioski zaplanowane są do rozpatrzenia po zakończeniu części oficjalnej.

Zbiórka Radnych o godz. 930 przed Urzędem Marszałkowskim, od strony ulicy J. Ligonia 46.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 24-08-2011 11:03:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 25 sierpnia 2011
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek, godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. „Osoby starsze w województwie śląskim” – prezentacja wyników badań zrealizowanych w 2011 roku przez Obserwatorium Integracji Społecznej działające przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 17-08-2011 13:04:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 25 sierpnia 2011
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Czwartek, godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 6. Wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 18-08-2011 12:03:28
Ostatnia aktualizacja: 18-08-2011 12:06:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 25 sierpnia 2011
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek, godz. 15:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku i przyjęcie protokołu.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 16-08-2011 10:32:04
Ostatnia aktualizacja: 16-08-2011 10:32:49
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 25 sierpnia 2011
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Czwartek, godz. 14:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie Regulaminu przyznawania Nagród Marszałka za wybitne osiągnięcia sportowe.
 3. Informacja nt. aktualnej sytuacji na Stadionie Śląskim.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 16-08-2011 09:35:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 23 sierpnia 2011
Komisja Rewizyjna

Wtorek, godz. 13:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Omówienie sprawy nie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Śląskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za rok 2010.
 3. Analiza skarg na Marszałka Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 16-08-2011 09:33:55
Ostatnia aktualizacja: 17-08-2011 08:35:51
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 22 sierpnia 2011
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Poniedziałek, godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Aktualna sytuacja w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu żniw.
 3. Przygotowania do organizacji XII Dożynek Województwa Śląskiego.
 4. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 18-08-2011 12:02:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 7 lipca 2011
doraźna Komisja ds. Gospodarki i Rynku

Czwartek, godz. 15:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Stan wdrażania PO KL w zakresie realizowanym przez Wydział EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (na 31.01.2011 r.) wraz z porównaniem z innymi regionami kraju oraz planowane działania na 2011 rok.
 3. Sprawy bieżące, wolne wnioski i głosy.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 07-07-2011 07:40:39
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713