Czas wygenerowania treści 2021-01-24 10:17:52

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 23 sierpnia 2010
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek, 23 sierpnia 2010 r.

godz. 12:00

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Finansowanie świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 3. Sytuacja finansowa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie na dzień 30.06.2010 roku.
 4. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 17-08-2010 10:37:50
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 23 sierpnia 2010
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Poniedziałek, 23 sierpnia 2010 r.

godz. 16:00

Posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 18-08-2010 09:26:50
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 7 lipca 2010
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Środa, 7 lipca 2010

- w przerwie obrad Sejmiku

Posiedzenie Komisji Sportu,Turystyki i Rekreacji.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Wybór przedstawiciela Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji do Komisji ds. realizacji Koncepcji Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych.
 2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 274, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 06-07-2010 15:00:16
Ostatnia aktualizacja: 06-07-2010 15:04:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 6 lipca 2010
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wtorek, 6 lipca 2010

godz. 10:00

Posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za 2009 rok.
 3. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska do 2004 roku oraz celów długoterminowych do 2015 roku.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 23-06-2010 13:21:40
Ostatnia aktualizacja: 28-06-2010 14:22:26
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 6 lipca 2010
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Wtorek, 6 lipca 2010

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjecie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy rózne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 30-06-2010 12:16:07
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 6 lipca 2010
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Wtorek, 6 lipca 2010

godz. 12:00

Posiedzenie Komisji Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sytuacja po powodzi na terenach wiejskich w województwie śląskim.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego .
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 30-06-2010 11:25:41
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 6 lipca 2010
Komisja Rewizyjna

Wtorek, 6 lipca 2010

godz. 15:30

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
 2. Zakończenie kontroli prowadzonych przez zespoły kontrolne.
 3. Analiza skarg na Zarząd Województwa Śląskiego.
 4. Wolne wnioski i sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 02-07-2010 10:01:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 5 lipca 2010
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek, 5 lipca 2010

godz. 12:00

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Informacja nt. finansowania i rozliczania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie. .
 2. Informacja nt. stanu sanitarno – epidemiologicznego w województwie śląskim po powodzi.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 28-06-2010 14:23:18
Ostatnia aktualizacja: 28-06-2010 14:24:18
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 5 lipca 2010
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Poniedziałek, 5 lipca 2010

godz. 16:00

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku.
 3. Omówienie sytuacji po powodzi na drogach wojewódzkich oraz sprawozdanie  Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 28-06-2010 12:05:34
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 5 lipca 2010
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Poniedziałek, 5 lipca 2010

godz. 13:00

Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Gabinet Przewodniczącego Sejmiku (sala 280), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 02-07-2010 09:24:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713