Czas wygenerowania treści 2020-11-24 22:25:07

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 17 września 2008
Doraźna Komisja ds. Społecznych i Polityki Prorodzinnej

Środa, 17 września 2008Posiedzenie wyjazdowe Doraźnej Komisji ds. Społecznych i Polityki Prorodzinnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Wizyta w placówkach Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej BYĆ RAZEM w Cieszynie.
 2. Sprawy bieżące, wolne wnioski i głosy.
 3. Zbiórka radnych o godz. 8.30 przed Gmachem Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46 w Katowicach (przypuszczalny czas zakończenia posiedzenia wyjazdowego Komisji – godz. 15.30).

Metryczka informacjiWprowadzenie: 11-09-2008 12:41:32
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 15 września 2008
Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Poniedziałek, 15 września 2008

godz. 13:00

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
 2. Omówienie procedur nawiązywania współpracy zagranicznej z innymi regionami.
 3. Dyskusja na temat możliwości nawiązania współpracy z regionami Gruzji i Rosji.
 4. Informacja o wizytach delegacji zagranicznych.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-09-2008 12:51:28
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 15 września 2008
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Poniedziałek, 15 września 2008

godz. 11:00

Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Omówienie wyników naboru do Szkół Policealnych Województwa Śląskiego w roku szkolnym 2008/2009.
 3. Omówienie oraz zaopiniowanie projektu przejęcia przez Województwo Śląskie z dniem 1 stycznia 2009 roku zadania Miasta Chorzów w postaci prowadzenia Planetarium i Obserwatorium im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie.
 4. Przedstawienie informacji na temat możliwości przekazania kina „Panorama” w Chorzowie na rzecz miasta Chorzów.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-09-2008 12:45:44
Ostatnia aktualizacja: 04-09-2008 12:46:32
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 15 września 2008
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek, 15 września 2008

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Najnowsze kierunki diagnostyki i leczenia nowotworów (technologia PET).
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-09-2008 10:12:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 26 sierpnia 2008
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wtorek, 26 sierpnia 2008

godz. 12:00

Posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach (druk III/434).
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 18-08-2008 11:47:40
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 26 sierpnia 2008
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Wtorek, 26 sierpnia 2008

godz. 10:00

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Informacja o strukturze pracy Wydziału Terenów Wiejskich.
 3. Omówienie projektu budżetu na 2009 rok w części dotyczącej rolnictwa.
 4. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 5. Informacja na temat koncepcji Kongresu Odnowy Wsi – maj 2009 rok
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 22-08-2008 11:13:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 26 sierpnia 2008
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Wtorek, 26 sierpnia 2008

godz. 14:30

Posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z realizacją polepszenia funkcjonalności i komfortu trybuny zachodniej na Stadionie Śląskim w Chorzowie w ramach zadania pn. "Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie".
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 22-08-2008 11:05:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 26 sierpnia 2008
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Wtorek, 26 sierpnia 2008

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku i protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Informacja dotycząca wieloletniego harmonogram działań związanych z DTŚ – KD.
 4. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 18-08-2008 10:53:05
Ostatnia aktualizacja: 18-08-2008 10:53:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 25 sierpnia 2008
Doraźna Komisja ds. Społecznych i Polityki Prorodzinnej

Poniedziałek, 25 sierpnia 2008

godz. 15:30

Posiedzenie wyjazdowe Doraźnej Komisji ds. Społecznych i Polityki Prorodzinnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy bieżące, wolne wnioski i głosy.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Siedziba Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Katowice ul. Modelarska 10 (Wełnowiec).

Metryczka informacjiWprowadzenie: 20-08-2008 11:24:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 25 sierpnia 2008
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Poniedziałek, 25 sierpnia 2008

godz. 15:00

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku:
  1. utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” Pyrzowice (druk III/434),
  2. ustalenia zasad gospodarowania mieniem Województwa Śląskiego w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (druk III/435),
 3. Omówienie wstępnej wersji – propozycji aktualizacji Strategii Województwa Śląskiego.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 18-08-2008 10:48:13
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713