Czas wygenerowania treści 2020-01-20 17:15:24

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 8 sierpnia 2007
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

godz. 16:00

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sytuacja w następujących zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie:
- Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. “Św. Barbary” w Sosnowcu,
- Zespole Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach,
- Wojewódzkim Zespole Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży w Katowicach.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice
Metryczka informacjiWprowadzenie: 07-08-2007 11:52:50
Ostatnia aktualizacja: 07-08-2007 11:56:34
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 11 lipca 2007
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Środa, 11 lipca 2007

godz. 9:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.

Sala 274, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 09-07-2007 11:32:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 10 lipca 2007
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Wtorek, 10 lipca 2007

godz. 16:00

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia,
 2. Zaopiniowanie następujących projektów uchwał w sprawie:
  • aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2009 i po 2009 stanowiącego załącznik nr 15 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr II/3/2/2007 z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie Budżetu Województwa Śląskiego na rok 2007 ( druk III/141),
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na przebudowę drogi powiatowej S 2674 Wisła Czarne-Szarcula-Kubalonka ( druk III/144),
 3. Przyjęcie protokołu z 10-go posiedzenia Komisji,
 4. Sprawy bieżące,
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 09-07-2007 11:31:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 10 lipca 2007
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Wtorek, 10 lipca 2007

godz. 11:00

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

Proponowany porządek:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Informacja o działalności Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 09-07-2007 11:26:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 2 lipca 2007
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek, 2 lipca 2007

godz. 16:00

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Prognozy planu finansowego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2008-2010. Zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych na 2008 rok.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 29-06-2007 09:07:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 19 czerwca 2007
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

godz. 8:00

Posiedzenie wyjazdowe Komisji Edukacji, Nauki i Kultury.

Proponowany porządek:

1. Wizyta w Zespole Szkół Specjalnych przy GORD w Rabce ul. Dietla 5.
2. Przed wyjazdem radni zaopiniują projekty uchwał skierowanych na najbliższą sesję Sejmiku.


Rabka.
Metryczka informacjiWprowadzenie: 18-06-2007 08:17:58
Ostatnia aktualizacja: 18-06-2007 08:18:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 18 czerwca 2007
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

godz. 15:30

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Proponowany porządek:


1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia,
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
• ramowego planu przedsięwzięć na drogach wojewódzkich w latach 2007-2010 (druk III/120),
• zaliczenia ulicy Częstochowskiej oraz odcinka ulicy Wrocławskiej (od ul. Strzody do ul. Kłodnickiej ) w Gliwicach do kategorii dróg wojewódzkich (druk III/106),
• zaliczenia ulicy Słowackiego ( od ul. Nowy Świat do ul. Ciupków) oraz odcinka ulicy Jagiellońskiej ( od ul. Częstochowskiej do ul. Dworcowej) w Gliwicach do kategorii dróg wojewódzkich (druk III/107),
• pozbawienia ulicy J. Śliwki oraz odcinka ulicy Nowy Świat ( od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej) w Gliwicach kategorii drogi wojewódzkiej (druk III/108),
• pozbawienie ulic: Wyspiańskiego, Styczyńskiego oraz odcinka ulicy Daszyńskiego ( od ul. Kościuszki do ul. Słowackiego) w Gliwicach kategorii drogi wojewódzkiej (druk III/109),
• zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2007 rok (druk III/114),
• sposobu ustalania wynagrodzeń pracowników jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pod nazwą Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach (druk III/113),
• udzielenia w 2007 roku Gminie Pszczyna pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej Stajni Książęcych, wchodzących w skład kompleksu zamkowego w Pszczynie (druk III/112),
• wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Górkach Wielkich, na rzecz Gminy Brenna (druk III/110),
• wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od cen samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych w Bystrej przy ul.Fałata 4 A-B i 6, stanowiących własność Województwa Śląskiego, w sytuacji jednoczesnej sprzedaży wszystkich mieszkań w tych budynkach (druk III/111),
• ustalenia zasad wynagrodzenia pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach (druk III/117),
• wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Mikołowie, na rzecz gminy miasta Mikołów (druk III/118),
• upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania w latach 2008,2009,2010 na dzierżawę światłowodu (druk III/115),
• upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia w latach 2007-2008 zobowiązania na realizację projektu promującego Europejski Fundusz Społeczny oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (druk III/119),

3. Przyjęcie protokołu z 8-go i 9-go posiedzenia Komisji,
4. Sprawy bieżące,
5. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice
Metryczka informacjiWprowadzenie: 18-06-2007 08:15:32
Ostatnia aktualizacja: 18-06-2007 08:21:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 15 czerwca 2007
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Piątek, 15 czerwca 2007

godz. 9:30

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Tematem przewodnim posiedzenia będzie ocena aktualnego stanu bazy sportowej Województwa Śląskiego.

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 11-06-2007 10:44:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 12 czerwca 2007
Doraźna Komisja ds. Rozwoju Samorządów, Przedsiębiorczości i Promocji Regionu

Wtorek, 12 czerwca 2007

godz. 17:00

Posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Rozwoju Samorządów i Promocji Regionu.

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Wystąpienie Pana Tomasza Stemplewskiego Dyrektora Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego - przedstawienie podejmowanych działań dla promocji regionu.
 3. Ocena przedsięwzięć i przedstawienie propozycji dotyczących promocji i rozwoju regionu.
 4. Sprawy organizacyjne - przygotowanie planu pracy komisji.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 11-06-2007 10:51:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 12 czerwca 2007
Komisja Rewizyjna

Wtorek, 12 czerwca 2007

godz. 17:00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z ostatniego posiedzenia.
 3. Analiza wniosku o odwołanie Marszałka Województwa Śląskiego.
 4. Analiza informacji z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za cztery miesiące 2007 r.
 5. Analiza skargi na Zarząd Województwa Śląskiego.
 6. Wolne wnioski i sprawy różne.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 11-06-2007 10:50:13
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713