Czas wygenerowania treści 2020-10-29 05:52:13

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 9 czerwca 2006
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Piątek, 9 czerwca 2006

godz. 13:30

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Proponowany porządek posiedzenia:

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał:
  • Zapewnienie środków finansowych w budżecie Województwa Śląskiego w latach 2007,2008,2009 na prowadzenie regionalnych, kolejowych przewozów osób na podstawie umowy i świadczenie usług publicznych na linii kolejowej Bytom-Gliwice-Bytom (Druk II/1015),
  • Przyjęcia Programu Modernizacji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J.Ziętka ( Druk II/1018),
  • Przyjęcia projektu uchwały własnej w spr zaliczenia ulicy Częstochowskiej oraz odcinka ulicy Wrocławskiej ( od ul. Trzody do ul. Kłodnickiej ) w Gliwicach do kategorii dróg wojewódzkich ( Druk II/1019),
  • Przyjęcia projektu uchwały własnej w spr zaliczenia ulicy Słowackiego ( od ul. Nowy Świat do ul.Ciupków) oraz ulicy Jagiellońskiej (od ul. Częstochowskiej do ul. Dworcowej) w Gliwicach do kategorii dróg wojewódzkich ( Druk II/1020),
  • Przyjęcia projektu uchwały własnej w spr pozbawienia ulicy J.Śliwki oraz odcinka ulicy Nowy Świat ( od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej) w Gliwicach kategorii drogi wojewódzkiej ( Druk II/1021),
  • Przyjęcia projektu uchwały własnej w spr pozbawienia ulic: Wyspiańskiego, Styczyńskiego i odcinka ulicy Daszyńskiego ( od ul. Kościuszki do ul. Słowackiego) w Gliwicach kategorii drogi wojewódzkiej ( Druk II/1022),
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Zamknięcie posiedzenia

Sala 279, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 08-06-2006 13:50:55
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 8 czerwca 2006
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek, 8 czerwca 2006

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza informacji dotyczącej realizacji "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego".
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku.
 4. Sprawy różne.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 02-06-2006 13:00:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 5 czerwca 2006
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek, 5 czerwca 2006

godz. 15:00

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sytuacja ekonomiczna i prawna wojewódzkich jednostek służby zdrowia.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 02-06-2006 12:57:33
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 5 czerwca 2006
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Poniedziałek, 5 czerwca 2006

godz. 11:00

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Wyjazd Komisji.
 2. Przejazd Drogową Trasą Średnicową na całej długości i zapoznanie się z przebiegiem aktualnych prac.
 3. Powrót około godziny 14.00.
Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 02-06-2006 12:56:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 22 maja 2006
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Poniedziałek, 22 maja 2006

godz. 10:00

Posiedzenie Komisji Sportu.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia,
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej z uwzględnieniem dofinansowania przez Ministra Sportu na rok 2006 (druk II/1001),
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski,
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 18-05-2006 13:40:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 22 maja 2006
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Poniedziałek, 22 maja 2006

godz. 9:00

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia,
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego,
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 18-05-2006 13:39:38
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 22 maja 2006
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

W przerwie obrad Sejmiku Województwa Śląskiego

Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Kultury.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 19-05-2006 12:05:50
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 18 maja 2006
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Czwartek, 18 maja 2006

godz. 13:00

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwały w sprawie:
  1. udzielenia pożyczki dla Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach w kwocie 600 tys. zł. ( druk II/996),
  2. wniesienia przez Województwo Śląskie do Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A w Katowicach wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości ( druk II/1004),
  3. zmiany Statutu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach (druk II/1003),
  4. powierzenia Miastu Katowice realizacji w roku 2006 zadania inwestycyjnego pod nazwą: Drogowa Trasa Średnicowa Katowice - Dąbrowa Górnicza, etap Modernizacja węzła drogowego Aleja Roździeńskiego- ulica Murckowska-ulica Bagienna w Katowicach, II etap, współfinansowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005-2006 (druk II/1002),
  5. uchylenia uchwały Nr II/38/21/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr S 1439 do kategorii drogi wojewódzkiej ( druk II/ 989).

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 16-05-2006 11:04:34
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 18 maja 2006
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek, 18 maja 2006

godz. 13:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza informacji dotyczącej realizacji inwestycji drogowych w 2006 roku.
 3. Analiza informacji o aktualnym stanie wykorzystania środków ZPORR.
 4. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku.
 5. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 16-05-2006 11:02:34
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 15 maja 2006
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek, 15 maja 2006

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie "Sprawozdania o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie województwa śląskiego w 2005 roku".
 3. Przedstawienie "Sprawozdania z działalności Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach i podległych prokuratur okręgowych oraz rejonowych w 2005 roku".
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku Województwa Śląskiego.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 16-05-2006 11:01:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713