Czas wygenerowania treści 2020-07-11 19:21:22

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 23 sierpnia 2004
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Poniedziałek, 23 sierpnia 2004

godz. 10:00

Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Kultury.

W czasie posiedzenia omówiony zostanie m.in. projekt Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 20-08-2004 18:04:47
Ostatnia aktualizacja: 20-08-2004 18:08:33
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 8 lipca 2004
Komisja Rewizyjna

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematem posiedzenia będzie kontrola rozpatrywania przez Zarząd Województwa Śląskiego interpelacji, wniosków i zapytań radnych.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 02-07-2004 13:33:59
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 5 lipca 2004
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

godz. 8:45

Posiedzenie doraźnej Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

W porządku obrad przewidziano m.in. zaoponowanie uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 02-07-2004 13:33:19
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 1 lipca 2004
Komisja Statutowo - Regulaminowa

godz.14:00

Posiedzenie doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej.

Komisja zaopiniuje wniosek o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Sejmiku Województwa Śląskiego.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 25-06-2004 12:27:58
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 1 lipca 2004
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

godz. 12:00

Posiedzenie doraźnej Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

W porządku obrad przewidziano m.in. zaoponowanie uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 25-06-2004 12:27:17
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 30 czerwca 2004
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Posiedzenie wyjazdowe doraźnej Sportu Turystyki i Rekreacji.

Komisja zapozna się z przebiegiem inwestycji sportowych uwzględnionych w Wojewódzkim programie rozwoju bazy sportowej na rok 2004. Radni odwiedzą obiekty sportowe położone w Sośnicowicach, Zbrosławicach, Wielowsi, Tworogu, Lublińcu, Koszęcinie oraz Tarnowskich Górach.

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 25-06-2004 12:26:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 28 czerwca 2004
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

godz. 10:00

Posiedzenie doraźnej Komisji Edukacji, Nauki i Kultury.

W czasie posiedzenia zaprezentowana zostanie koncepcja tworzenia Kolegiów Pracowników Służb Społecznych na bazie Szkół Policealnych Pracowników Służb Społecznych. Przedstawione zostaną także założenia utworzenia niepublicznej szkoły artystycznej przy Teatrze Śląskim w Katowicach.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 25-06-2004 12:25:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 17 czerwca 2004
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

godz. 13:00

Posiedzenie Doraźnej Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Spotkania poświęcone będzie zapoznaniu się z wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej oraz realizacją programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego w ramach "Funduszu dla Śląska".

Sala 280, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 14-06-2004 13:03:56
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 17 czerwca 2004
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

godz. 13:00

Posiedzenie Doraźnej Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Posiedzenie poświęcone będzie zaopiniowaniu projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego oraz przygotowaniu planu pracy komisji na II półrocze 2004 r.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

<
Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 14-06-2004 13:03:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 17 czerwca 2004
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

godz. 11:00

Posiedzenie wyjazdowe doraźnej Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach (gm. Toszek).

Podczas posiedzenia radni zapoznają się z doświadczeniami ze zbożami jarymi i ozimymi oraz ziemniakiem realizowanych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w województwie śląskim. Omówione zostaną także bieżące zadania i problemy dotyczące PDO, w tym przygotowania do tworzenia listy odmian zalecanych pszenicy ozimej.

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach

<
Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 14-06-2004 13:01:52
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713