Czas wygenerowania treści 2020-12-02 19:09:26

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu
Nr uchwałyW sprawie
619/243/IV/2013przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie deklaracji dotyczącej Strategii dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020
181/227/IV/2013wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
180/227/IV/2013przystąpienia do konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
130/225/IV/2013przyjęcia opracowania pn.: „Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego – 2013”
82/224/IV/2013przyjęcia projektu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”
3608/219/IV/2012przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych Projektu Strategii dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3554/216/IV/2012wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
3555/216/IV/2012wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
3472/214/IV/2012przyjęcia Raportu Monitoringowego Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” za rok 2011
3471/214/IV/2012zmiany Uchwały nr 432/125/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21.02.2012 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 992/43/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21.04.2011 w sprawie powołania Zespołu Redakcji i Syntezy ds. Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego
3469/214/IV/2012zmiany Uchwały nr 430/128/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21.02.12 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1299/50/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24.05.2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 995/43/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21.04.2011 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego
3470/214/IV/2012zmiany Uchwały nr 431/125/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21.02.2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1298/50/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24.05.2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 994/43/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21.04.2011 roku w sprawie powołania interdyscyplinarnego Zespołu Operacyjnego ds. Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego
3277/206/IV/2012przyjęcia uzasadnienia do Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030 przyjętej uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/28/2/2012 z dnia 12.11.2012 r.
2919/198/IV/2012rozpoczęcia konsultacji społecznych dla projektu Strategii dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2918/198/IV/2012podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do prac nad projektem Strategii Rozwoju Województwa w ramach prowadzonego procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”
2917/198/IV/2012przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030
2634/190/IV/2012przyjęcia dokumentu pn. Wstępny zakres zmian w dokumencie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”
2249/176/IV/2012przyjęcia projektu Strategii dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020
2034/172/IV/2012wyrażenia zgody na utworzenie na terenie Gminy Miasta Częstochowy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”
1712/162/IV/2012zakresu zadań i składu osobowego Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego powołanego uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 168/7/IV/2010 z dnia 28.12.2010 r.
1619/160/IV/2012przystąpienia do sporządzenia „Okresowej oceny Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego – 2013”
816/138/IV/2012przystąpienia do prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”
815/138/IV/2012przystąpienia do opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”
814/138/IV/2012powołania Doradcy Strategicznego procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”
812/138/IV/2012przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713