Czas wygenerowania treści 2020-09-27 18:50:23

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
III/45/3/2009upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2010 i 2011 na sfinansowanie realizacji zadania pod nazwą: Zorganizowanie i przeprowadzenie pomiarów ruchu na sieci dróg wojewódzkich w województwie śląskim w 2010 roku wraz z dokonaniem wybranych obliczeń i analiz
III/44/8/2009wynagrodzenia Marszałka Województwa Śląskiego
III/44/3/2009upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2010-2012 na udzielenie dotacji na działalność bieżącą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, w celu umożliwienia realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
III/43/3/2009upoważnienia Pana Bogusława Śmigielskiego, Marszałka Województwa Śląskiego do jednoosobowego podpisania „Porozumienia o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013” w celu realizacji projektu „Strategia systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego” W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
III/43/2/2009upoważnienia Pana Bogusława Śmigielskiego, Marszałka Województwa Śląskiego do jednoosobowego podpisania „Oświadczenia partnera projektu” w celu realizacji projektu „Strategia systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
III/42/12/2009rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Śląskiego
III/41/2/2009upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych tytułem zabezpieczenia wykonania umowy dotacji zawartej przez Samorząd Województwa Śląskiego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 15 kwietnia 2009 roku, umowa nr 112 /2009/Wn-12/OA-po/D.
III/41/1/2009zmiany uchwały Nr III/24/10/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na lata 2009 i 2010 na zadanie: Zabrze – Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej – Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna.
III/40/1/2009upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na 2010 rok na przeprowadzenie kampanii promocyjnych Województwa Śląskiego
III/40/20/2009rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Śląskiego
III/39/14/2009rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Śląskiego
III/39/13/2009rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Śląskiego
III/38/4/2009wyrażenia zgody na podpisanie przez Marszałka Województwa Śląskiego Oświadczenia Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2008, wprowadzającego nakłady na współfinansowanie w roku 2009 działań Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006
III/38/24/2009rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Śląskiego
III/38/23/2009rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Śląskiego
III/37/5/2009zmiany uchwały Nr III/27/8/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na lata 2009, 2010 i 2011 na zadanie: Renowacja Kompleksu Zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki stajni książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
III/37/4/2009upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na rok 2010 w kwocie nie większej niż 100 000 zł na realizacje zadania pod nazwą: Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu
III/37/1/2009absolutorium dla Zarządu Województwa Śląskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za rok 2008
III/35/26/2009rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Śląskiego
III/35/25/2009rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Śląskiego
III/34/16/2009przystąpienia Województwa Śląskiego do realizacji projektu „TRITIA-Europa” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transnarodowej Europa Środkowa 2007-2013 oraz upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań w latach 2010-2012 na realizację projektu „TRITIA-Europa” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transnarodowej Europa Środkowa 2007-2013
III/34/17/2009upoważnienia Pana Bogusława Śmigielskiego, Marszałka Województwa Śląskiego do jednoosobowego podpisania „Deklaracji o statusie wnioskodawcy zgodnie z przepisami pomocy publicznej”/„Declaration on the status of the Applicant according to the State Aid discipline”/ w celu realizacji projektu „TRITIA-Europa” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transnarodowej Europa Środkowa 2007-2013
III/34/18/2009upoważnienia Pana Bogusława Śmigielskiego, Marszałka Województwa Śląskiego do jednoosobowego podpisania „Oświadczenia prawomocnego przedstawiciela Partnera Projektu o współfinansowaniu, o możliwościach administracyjnych i finansowych oraz o statusie prawnym” /„Co-financing Statement, Declaration on Administrative and Financial Capacity and on Legal status by the Legal Representative of Partner Organisation”/ w celu realizacji projektu „TRITIA-Europa” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transnarodowej Europa Środkowa 2007-2013
III/34/19/2009upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2010-2011 na organizację spotkań młodzieży Województwa Śląskiego w ramach Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2010 - 2011
III/34/31/2009uchylenia uchwały w sprawie ustalenia czynności z zakresu prawa pracy dokonywanych przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego wobec Marszałka Województwa Śląskiego 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713