Czas wygenerowania treści 2020-09-27 19:37:53

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
V/5/6/2015udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze i Miastu Gliwice
V/5/5/2015zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2015
V/4/2/2015budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok
V/4/1/2015przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025
IV/52/3/2014zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2014-2025
IV/51/16/2014gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez oświatowe jednostki budżetowe Województwa Śląskiego
IV/51/15/2014zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2014 rok
IV/51/14/2014zaciągnięcia kredytów długoterminowych na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2014
IV/51/13/2014zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2014 rok
IV/51/12/2014zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2014-2025
IV/50/4/2014zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2014 rok
IV/50/3/2014zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2014 rok
IV/50/2/2014zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2014-2025
IV/49/3/2014zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2014 rok
IV/49/2/2014zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2014-2025
IV/47/6/2014udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu w związku z realizacją przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim zadań zlikwidowanej z dniem 31 grudnia 2013 roku Filii w Wodzisławiu Śląskim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku
IV/47/3/2014zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2014 rok
IV/47/2/2014zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2014-2025
IV/45/9/2013ustalenia wydatków, które nie wygasają w budżecie własnym Województwa Śląskiego z upływem roku budżetowego 2013 oraz określenia ostatecznego terminu ich realizacji w 2014 roku
IV/45/8/2013zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2013 rok
IV/45/7/2013zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2013 rok
IV/45/6/2013zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2013-2020
IV/45/5/2013przyjęcia rezolucji w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 rok
IV/45/3/2013przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2014-2025
IV/44/10/2013zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2013 rok 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713