Czas wygenerowania treści 2020-07-04 16:41:28

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
V/34/18/2017zmiany uchwały Nr V/12/10/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie
V/34/17/2017zmiany uchwały Nr V/12/9/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Częstochowie
V/34/16/2017zmiany uchwały Nr V/12/8/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Chorzowie
V/34/15/2017zmiany uchwały Nr V/12/7/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 4 w Bytomiu
V/34/14/2017zmiany uchwały Nr V/12/6/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 2 w Bytomiu
V/34/13/2017zmiany uchwały Nr V/12/5/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
V/34/12/2017zmiany uchwały Nr V/12/4/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bielsku-Białej
V/34/11/2017zmiany uchwały Nr V/12/3/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego – s.p.z.o.z. w Bielsku-Białej
V/32/3/2017zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju
V/32/2/2017wyrażenia zgody na zawarcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach umowy najmu części kotłowni na czas oznaczony 10 lat oraz umowy najmu części dachu i części pomieszczenia maszynowni dĽwigów na czas oznaczony do 31 grudnia 2024 roku oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
V/31/5/2016w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do dnia 30 kwietnia 2022 roku z PZOL Sp. z o.o. z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim
V/30/4/2016zmiany uchwały Nr V/25/16/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do realizacji robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, realizacja których przekracza 1 rok budżetowy
V/29/8/2016zmiany uchwały Nr V/12/19/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
V/29/7/2016zmiany uchwały Nr V/25/16/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do realizacji robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, realizacja których przekracza 1 rok budżetowy
V/27/6/2016rozszerzenia działalności Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu
V/26/9/2016zmiany uchwały Nr IV/13/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, korzystających z opieki zdrowotnej
V/25/17/2016wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, w nieodpłatnym użytkowaniu SPZOZ „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach
V/25/16/2016wyrażenia zgody na przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do realizacji robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, realizacja których przekracza 1 rok budżetowy
V/25/4/2016wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo Śląskie wszystkich udziałów Spółki Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny Bucze w Górkach Wielkich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
V/25/1/2016przyjęcia apelu o niepodpisywanie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
V/25/2/2016wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo Śląskie wszystkich udziałów Spółki Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
V/25/3/2016wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo Śląskie wszystkich udziałów Spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
V/22/13/2016wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego do Rady Społecznej Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Orzeszu
V/22/12/2016zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu
V/22/2/2016podtrzymania stanowiska popierającego utworzenie Śląskiego Centrum Onkologii w Gliwicach 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713