Czas wygenerowania treści 2021-06-22 19:56:35

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
II/27/21/2004zmiany uchwały własnej Nr II/18/16/2004 z dnia 15 marca 2004 roku
II/23/23/2004zabezpieczenia środków finansowych w latach 2005-2006 na realizację projektu pod nazwą „III etap modernizacji Stadionu Śląskiego w Chorzowie – budowa zadaszenia widowni wschodniej”, aplikującego do ZPORR
II/23/1/2004zmiany uchwały nr II/18/16/2004 z dnia 15 marca 2004 roku
II/18/16/2004uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej” z uwzględnieniem dofinansowania przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na rok 2004
II/14/8/2003zmiany uchwały nr II/6/16/2003 z dnia 17 marca 2003 roku (z póĽniejszymi zmianami)
II/11/12/2003współorganizowania i finansowania „X Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych w 2004 roku”
II/10/23/2003zmiany uchwały nr II/8/17/2003 z dnia 19 maja 2003 roku
II/8/17/2003zmiany uchwały nr II/6/16/2003 z dnia 17 marca 2003 roku
II/6/16/2003uchwalenia "Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej" z uwzględnieniem dofinansowania przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w roku 2003 oraz upoważnienia Zarządu Województwa do dokonywania w nim korekt
II/3/12/2003wystąpienia do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o przyznanie organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych w roku 2004 i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych w roku 2005
II/2/16/2002powołania doraĽnej Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji
I/57/11/2002zmiany uchwały nr I/48/2/2002 z dnia 18 marca 2002 roku w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej”
I/56/13/2002zmiany uchwały nr I/48/2/2002 z dnia 18 marca 2002 roku w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej”
I/48/2/2002uchwalenia Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej z uwzględnieniem dofinansowania przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu w roku 2002
I/46/4/2002dokonania zmian w statucie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Stadion Śląski” w Katowicach z siedzibą w Chorzowie i przyjęcia tekstu jednolitego statutu
I/42/32/2001zmiany uchwały Nr I/40/10/2001 z dnia 26 września 2001 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej z uwzględnieniem rozdysponowania niewykorzystanych środków przyznanych przez Sejmik Województwa Śląskiego gminom na realizację inwestycji sportowych w ramach przyznanego przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu limitu środków w roku 2001
I/40/10/2001uchwalenia Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej z uwzględnieniem rozdysponowania niewykorzystanych środków przyznanych przez Sejmik Województwa Śląskiego gminom na realizację inwestycji sportowych w ramach przyznanego przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu limitu środków w roku 2001
I/39/3/2001uchwalenia wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej z uwzględnieniem dofinansowania przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu w roku 2001
I/37/20/2001poparcia wystąpienia Zarządu Województwa Śląskiego o przekazanie na własność Województwu Śląskiemu mienia Skarbu Państwa
I/32/4/2001uchwalenia wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej z uwzględnieniem dofinansowania przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu w roku 2001
I/28/3/2000współorganizowania "VII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych - Śląsk 2001"
I/16/1/2000współorganizowania VI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich - Śląsk 2000
I/8/8/1999nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji "Stadion Śląski"
I/5/18/1999wyboru Wiceprzewodniczących doraĽnej Komisji Kultury Fizycznej, Turystyki i Rekreacji
I/3/16/1999ustalenia składu osobowego doraĽnej Komisji Kultury Fizycznej, Turystyki i Rekreacji 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713