Czas wygenerowania treści 2020-07-06 05:38:34

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
IV/9/13/2011wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, w użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach
IV/6/14/2011zmiany uchwały Nr III/59/10/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, w użytkowaniu SPZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
IV/6/12/2011wyrażenia zgody na wniesienie do Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna jako aportu sześciu nieruchomości gruntowych, położonych w Chorzowie
IV/4/5/2011wyrażenia zgody na zawarcie przez SPZOZ Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach umowy najmu części powierzchni dachu budynku przy ulicy Powstańców 52 w Katowicach, w drodze bezprzetargowej na rzecz Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w celu budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej
IV/4/4/2011wyrażenia zgody na zawarcie przez SPZOZ Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach umowy najmu części powierzchni dachu budynku przy ulicy Tysiąclecia 88 b w Katowicach, w drodze bezprzetargowej na rzecz IT Polpager S.A. z siedzibą w Warszawie, w celu budowy masztu telekomunikacyjnego
IV/4/3/2011wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie wydzielonej części majątku Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej w Częstochowie, oznaczonej jako działka nr 862/21 o pow. 0,3272 ha (KW 86134)
III/59/13/2010wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Gminy Miasta Częstochowy udziału Województwa Śląskiego 174/1000 we współwłasności nieruchomości, położonej w Częstochowie przy ulicy Bór 61, za cenę niższą niż wartość rynkowa tego udziału
III/59/10/2010wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, w użytkowaniu SPZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
III/59/9/2010zmiany uchwały Nr III/56/12/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, w użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach
III/59/3/2010deklaracji wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Czeladzi, z dniem jej utworzenia
III/58/19/2010wyrażenia zgody na zawarcie przez SPZOZ Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej umowy dzierżawy pomieszczeń zlokalizowanych w Bielsku-Białej przy ulicy Parkowej 1, na czas oznaczony 10 lat
III/58/17/2010wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Lublińcu
III/56/11/2010wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w obrębie Górki Wielkie oraz określenia wysokości stawki procentowej i warunków udzielenia bonifikaty od ceny tej nieruchomości
III/56/12/2010wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, w użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach
III/55/13/2010upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zawarcia długoterminowej umowy na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
III/55/18/2010zmiany w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek na 2010 rok
III/55/19/2010wyrażenia zgody na zawarcie przez Obwód Lecznictwa Kolejowego w Katowicach umowy najmu lokali, na czas oznaczony 10 lat, w drodze bezprzetargowej na rzecz Kolei Śląskich Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
III/55/27/2010nowych warunków pracy dla pracowników likwidowanego zakładu budżetowego pod nazwą Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu
III/55/28/2010nowych warunków pracy dla pracowników likwidowanego zakładu budżetowego pod nazwą Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie
III/51/2/2010Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania
III/50/17/2010wyrażenia zgody na sprzedaż przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w Złotym Potoku gmina Janów
III/47/3/2010utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Koleje Śląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
III/44/21/2009uchylenia uchwały Nr III/39/11/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach i objęcie przez Województwo Śląskie akcji nowej emisji
III/44/10/2009wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Częstochowie przy ulicy Kilińskiego 166
III/43/6/2009wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie zbycia prawa własności nieruchomości o wartości przekraczającej 250 000 euro, stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Katowicach przy ulicy Żeliwnej 38 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713