Czas wygenerowania treści 2021-01-19 12:57:02

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
III/9/25/2007pozbawienia ulicy J. Śliwki oraz odcinka ulicy Nowy Świat (od ulicy Rybnickiej do ulicy Pszczyńskiej) w Gliwicach kategorii drogi wojewódzkiej
III/9/24/2007zaliczenia ulicy Częstochowskiej oraz odcinka ulicy Wrocławskiej (od ulicy Strzody do ulicy Kłodnickiej) w Gliwicach do kategorii dróg wojewódzkich
III/9/23/2007Ramowego planu przedsięwzięć na drogach wojewódzkich w latach 2007-2010
III/8/8/2007zaopiniowania projektu Rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
III/8/7/2007zaopiniowania projektu Rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
III/7/3/2007upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 na prowadzenie regionalnych, kolejowych przewozów osób wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych na liniach kolejowych w obszarze Województwa Śląskiego
III/4/15/2007upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania w latach 2008, 2009, 2010 na prowadzenie regionalnych, kolejowych przewozów osób wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych na linii kolejowej Bytom-Gliwice-Bytom
II/52/7/2006udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr S 4119 w Pszczynie
II/49/21/2006przyjęcia rezolucji dotyczącej przyspieszenia prac związanych z procedurą pozyskania terenów pod Północną Obwodnicę Pszczyny
II/49/13/2006przyjęcia projektu uchwały własnej w sprawie pozbawienia ulic: Wyspiańskiego, Styczyńskiego i odcinka ulicy Daszyńskiego (od ulicy Kościuszki do ulicy Słowackiego) w Gliwicach kategorii drogi wojewódzkiej
II/49/12/2006przyjęcia projektu uchwały własnej w sprawie pozbawienia ulicy J. Śliwki oraz odcinka ulicy Nowy Świat (od ulicy Rybnickiej do ulicy Pszczyńskiej) w Gliwicach kategorii drogi wojewódzkiej
II/49/11/2006przyjęcia projektu uchwały własnej w sprawie zaliczenia ulicy Słowackiego (od ulicy Nowy Świat do ulicy Ciupków) oraz odcinka ulicy Jagiellońskiej (od ulicy Częstochowskiej do ulicy Dworcowej) w Gliwicach do kategorii dróg wojewódzkich
II/49/10/2006przyjęcia projektu uchwały własnej w sprawie zaliczenia ulicy Częstochowskiej oraz odcinka ulicy Wrocławskiej (od ulicy Strzody do ulicy Kłodnickiej) w Gliwicach do kategorii dróg wojewódzkich
II/49/6/2006zapewnienia środków finansowych w budżecie Województwa Śląskiego w latach 2007, 2008, 2009 na prowadzenie regionalnych kolejowych przewozów osób, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, na linii kolejowej Bytom – Gliwice – Bytom
II/48/14/2006uchylenia uchwały nr II/38/21/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr S 1439 do kategorii drogi wojewódzkiej
II/48/13/2006powierzenia Miastu Katowice realizacji w roku 2006 zadania inwestycyjnego pod nazwą: Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Dąbrowa Górnicza, etap Modernizacja węzła drogowego Aleja RoĽdzieńskiego – ulica Murckowska – ulica Bagienna w Katowicach, II etap, współfinansowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 - 2006
II/48/12/2006zmiany Statutu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
II/47/5/2006zmian uchwał w sprawie: • przyjęcia planu zakupu pojazdów szynowych i zapewnienia środków na zakup tych pojazdów, • Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego
II/46/9/2006udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na odbudowę drogi powiatowej S 4480 Porąbka – Wielka Puszcza
II/46/8/2006udzielenia pomocy finansowej Miastu Racibórz na przeprowadzenie remontu istniejącego połączenia drogowego pomiędzy dzielnicami Raciborza Marklowice i Obora stanowiącego trasę objazdu dla potrzeb przeprowadzenia remontu dróg wojewódzkich nr 919 i 935
II/46/2/2006zmian uchwał w sprawie: Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego, zawarcia wieloletniej umowy na wykonywanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w województwie śląskim
II/41/22/2005wystąpienia Sejmiku Województwa Śląskiego do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie państwa na rok 2006 dodatkowej kwoty 19.571.200 zł dla Województwa Śląskiego na działanie pod nazwą: Wydatki na przygotowanie infrastruktury technicznej dla uruchomienia Euroterminalu w Sławkowie
II/41/21/2005zmian uchwał w sprawie: • przyjęcia planu zakupu pojazdów szynowych i zapewnienia środków na zakup tych pojazdów, • Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego
II/39/4/2005udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej S 2674 Wisła - Czarne – Szarcula – Kubalonka”
II/39/3/2005udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu na realizację zadań na drogach powiatowych S 1407 i S 1410 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713