Czas wygenerowania treści 2020-02-25 04:45:08

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
II/47/15/2006przyjęcia oświadczenia dotyczącego sytuacji dochodowej właścicieli gospodarstw rolnych
II/43/4/2006"Zasad i trybu postępowania w sprawach związanych z wydatkowaniem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w województwie śląskim"
II/41/10/2005przyjęcia „Wojewódzkiego programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników na lata 2005 – 2010”
II/38/26/2005udzielenia wsparcia finansowego gminom wiodącym utworzonym w ramach Lokalnych Grup Działania
II/38/25/2005przyjęcia oświadczenia w sprawie prywatyzacji lasów państwowych
II/34/16/2005przyjęcia oświadczenia Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego ogłoszenia obszaru województwa śląskiego strefą wolną od organizmów zmodyfikowanych genetycznie
II/31/19/2005Zmiana uchwały nr I/31/7/2001 z dnia 19 lutego 2001 roku dotyczącej „Zasad i trybu postępowania w sprawach związanych z wydatkowaniem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Województwie Śląskim”
II/29/27/2004przyjęcia oświadczenia dotyczącego zmian polityki rolnej, a w szczególności w strukturze rolnej wsi i systemie funkcjonowania KRUS
II/26/1/2004zmiany Planu przychodów i wydatków na rok 2004 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
II/19/17/2004informacji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach o stanie fitosanitarnym w województwie śląskim w roku 2003
II/19/6/2004zmiany Planu przychodów i wydatków na 2004 rok Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
II/16/14/2004zmiany Statutu Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych
II/15/20/2003zmiany Planu przychodów i wydatków na 2003 rok Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
II/10/7/2003likwidacji Katowickiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Katowicach
II/10/2/2003zmiany Planu przychodów i wydatków na rok 2003 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
II/7/5/2003zmiany Planu przychodów i wydatków na 2003 rok Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
II/5/2/2003przyjęcia oświadczenia dotyczącego sytuacji rolnictwa na terenie województwa śląskiego
II/3/11/2003wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w Mikołowie-Mokrem
II/3/6/2003zmiany uchwały nr I/10/12/99 z dnia 12 lipca 1999 roku w sprawie Statutu Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych
II/2/13/2002powołania doraĽnej Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich
I/56/11/2002zasad ustalania wynagrodzeń pracowników Katowickiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Katowicach oraz uchylenia uchwały Nr I/21/34/2000 z dnia 20 czerwca 2000 roku dotyczącej sposobu ustalania wynagrodzeń pracowników Katowickiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Katowicach
I/56/10/2002zasad ustalania wynagrodzeń pracowników Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu oraz uchylenia uchwały Nr I/21/32/2000 z dnia 20 czerwca 2000 roku dotyczącej sposobu ustalania wynagrodzeń pracowników Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu
I/56/9/2002zmiany uchwały nr I/31/7/01 z dnia 19 lutego 2001 roku dotyczącej przyjęcia „Zasad i trybu postępowania w sprawach związanych z wydatkowaniem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w województwie śląskim”
I/53/17/2002zmiany uchwały nr I/23/18/2000 z dnia 25 września 2000 roku w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Zarządu Województwa do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie Województwu Śląskiemu nieruchomości położonej w Mikołowie-Mokre
I/49/14/2002zmiany planu przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów rolnych na rok 2002 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713