Czas wygenerowania treści 2021-02-26 13:02:38

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
V/21/11/2016wyznaczenia Aglomeracji Racibórz
V/20/13/2016udzielenia odpowiedzi na petycję z dnia 17 listopada 2015 roku mieszkańców Gliwic, Pyskowic i okolicznych gmin
V/20/14/2016wyznaczenia Aglomeracji Janów
V/19/11/2016dokonania zmian składu Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
V/19/10/2016przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu aglomeracji Smolnica
V/19/9/2016przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu aglomeracji Sierakowice
V/19/8/2016przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu aglomeracji Sośnicowice
V/19/7/2016udzielenia odpowiedzi na petycję z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia całkowitego zakazu używania pieców grzewczych na paliwa stałe, jako głównego Ľródła ogrzewania, do 2018 roku na terenie Śląska
V/17/2/2016zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014” z póĽn. zm.
V/16/21/2015wyznaczenia Aglomeracji Mstów
V/16/20/2015wyznaczenia Aglomeracji Katowice
V/16/19/2015wyznaczenia Aglomeracji MiedĽna-Wola
V/16/36/2015udzielenia odpowiedzi na petycję z dnia 18 września 2015 roku
V/15/11/2015zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014” z póĽn. zm.
V/15/10/2015wyznaczenia Aglomeracji Gliwice
V/15/9/2015wyznaczenia Aglomeracji Wręczyca Wielka
V/15/8/2015wyznaczenia Aglomeracji Popów
V/15/7/2015wyznaczenia Aglomeracji Truskolasy
V/15/6/2015wyznaczenia Aglomeracji Ożarowice
V/15/1/2015przyjęcia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2018 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie
V/14/9/2015wyznaczenia Aglomeracji Bieruń III
V/14/8/2015wyznaczenia Aglomeracji Bieruń II
V/14/7/2015wyznaczenia Aglomeracji Bieruń I
V/14/6/2015wyznaczenia Aglomeracji Chełm Śląski
V/14/10/2015rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Śląskiego 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713