Czas wygenerowania treści 2021-03-08 01:17:10

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
IV/16/26/2011nadania statutu Śląskiemu Centrum Wolności i Solidarności
IV/16/25/2011utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Śląskie Centrum Wolności i Solidarności
IV/16/1/2011przyjęcia rezolucji o ogłoszeniu roku 2012 Rokiem Konstantego Wolnego
IV/15/2/2011zmiany uchwały Nr III/17/16/2007 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu Filharmonii Śląskiej w Katowicach
IV/15/1/2011nadania Filharmonii Śląskiej w Katowicach imienia Henryka Mikołaja Góreckiego oraz przyjęcia apelu do Sejmu RP o ustanowienie roku 2013 Rokiem Henryka Mikołaja Góreckiego w 80. rocznicę urodzin artysty
IV/14/6/2011udzielenia w 2011 roku pomocy finansowej Gminie Pszczyna na roboty dodatkowe dla projektu pod nazwą: Renowacja Kompleksu Zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki stajni książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
IV/11/1/2011nadania statutu Bibliotece Śląskiej w Katowicach
IV/10/17/2011przyjęcia oświadczenia dotyczącego Archiwum Powstań Śląskich
IV/9/8/2011udzielenia w 2011 roku pomocy finansowej Gminie Pszczyna na wkład własny do zadania pod nazwą Renowacja Kompleksu Zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki stajni książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
IV/9/7/2011udzielenia w 2011 roku pomocy finansowej Miastu Zabrze na wkład własny do zadania pod nazwą Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
IV/9/6/2011przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 2011 roku przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
IV/9/1/2011wyrażenia woli wsparcia Miasta Katowice w realizacji projektu Europejska Stolica Kultury Katowice 2016
IV/7/11/2011przyjęcia rezolucji dotyczącej podjęcia działań zmierzających do utworzenia Funduszu Ochrony Zabytków Przemysłowych
IV/6/3/2011przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011
III/59/12/2010udzielenia w 2010 roku pomocy finansowej Gminie Pszczyna na wkład własny do zadania pod nazwą: „Renowacja Kompleksu Zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki stajni książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
III/58/2/2010nadania statutu Muzeum Zamkowemu w Pszczynie
III/58/1/2010nadania statutu Muzeum Śląskiemu w Katowicach
III/55/4/2010nadania statutu Muzeum w Bielsku-Białej
III/53/14/2010przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 2010 roku przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
III/53/12/2010nadania statutu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
III/53/13/2010nadania statutu Muzeum Górnośląskiemu w Bytomiu
III/48/2/2010przyjęcia Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w województwie śląskim na lata 2010-2013
III/47/1/2010aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020 poprzez przyjęcie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie 2020
III/44/1/2009przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2010
III/43/17/2009udzielenia w 2009 roku pomocy finansowej Gminie Zabrze na dofinansowanie zadania pod nazwą: Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713