Czas wygenerowania treści 2021-01-19 13:46:44


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: MMK Biuro Handlowo-Usługowe w Gliwicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru szkoleń oraz przestrzegania warunków szkolenia określonych w ustawie o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-2-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Ragos w Raciborzu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel**( dwie gwiazdki)- kontrola dorażna
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-2-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie, Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
zgodność zatrudnienia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym placówki na rok szkolny 2012/2013; kontrola książki obiektu budowlanego, terminowości sporządzania inwentaryzacji mienia ruchomego, terminowości przeprowadzania przez dyrektora placówki kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-2-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy w Bielsku-Białej (BB)
Podmiot kontrolowany: Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „MUFLON” ul. Sanatoryjna 32, 43-450 Ustroń
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Stwierdzenie zgodności lub braku zgodności informacji zawartych we wniosku złożonego przez „Muflon” Sp. z o.o., ul. Cicha 63, 85-650 Bydgoszcz
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-2-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: David Jejkowice/k Rybnika
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-2-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Diament Economi w Gliwicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel *** ( trzy gwiazdki)-kontrola sprawdzająca
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-2-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Gracja w Kuźni Raciborskiej
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel** ( dwie gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-2-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: PTTK w Mikołowie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-2-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Allegri w Będzinie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel*** ( trzy gwiazdki)-kontrola sprawdzająca
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-2-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: PROMED Łazy Sp. z o.o. w Łazach lekarz: Grażyna Czernicka
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola problemowa w zakresie przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wydawania orzeczeń lekarskich. Protokół kontroli podpisany w dniu 11.03.2013r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 25.03.2013r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-2-2013

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713