Czas wygenerowania treści 2021-03-08 00:52:40

Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Finanse Województwa / Gospodarka finansowa / Informacje z lat 2008-2014
Informacja Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami za I półrocze 2008r
KWOTY DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZˇDU TERYTORIALNEGO W I półroczu 2008 ROKU
Realizacja wydatków ze środków funduszy strukturalnych w I półroczu 2008 roku
Sprawozdanie opisowe z Rachunku Dochodów Własnych za I półrocze 2008 roku
WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLˇSKIEGO I półrocze 2008 ROKU
Wydział Kultury - wykonanie budżetu za II kwartał 2006 r.
WYKONANIE BUDŻETU W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU
WYKONANIE BUDŻETU W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU
WYKONANIE BUDŻETU W DZIALE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU
WYKONANIE BUDŻETU W DZIALE 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713