Czas wygenerowania treści 2021-01-28 15:15:43


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Elektromix w Zabrzu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel**( dwie gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-3-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Oświata Sp.zo.o w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-3-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu, Zabrze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola problemowa w zakresie: - kontrola finansowa za okres 2012-2013 r. - analiza struktury zatrudnienia oraz faktycznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela za 2012 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-3-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Pensjonat Malinówka w Wiśle
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii pensjonat
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-3-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Gambit w Cieszynie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel**( dwie gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-3-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy w Bielsku-Białej (BB)
Podmiot kontrolowany: Sanatorium Uzdrowiskowe „MALWA” ul. Szpitalna 45, 43-450 Ustroń-Zawodzie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Stwierdzenie zgodności lub braku zgodności informacji zawartych we wniosku złożonego przez Sanatorium Uzdrowiskowe „Malwa” Sp. z o.o., ul. Szpitalna 45, 43-450 Ustroń -Zawodzie
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-3-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu, Racibórz
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2011 - 2012 i bieżącej. Protokół z kontroli podpisano w dniu 10.05.2013 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 24.05.2013 r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 9.07.2013 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-3-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku, Rybnik
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2011 - 2012 i bieżącej. Protokół z kontroli podpisano w dniu 24.04.2013 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 10.06.2013 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-3-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Fundacja Nadzieja – Dzieci w Zabrzu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Dofinansowanie w 2012 r. z budżetu województwa śląskiego bieżącej działalności Zakładu Introligatorskiego w Zabrzu
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-3-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Fundacja Nadzieja – Dzieci w Zabrzu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Dofinansowanie w 2012 r. z budżetu województwa śląskiego bieżącej działalności Zakładu Poligraficznego w Zabrzu
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-3-2013
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713