Czas wygenerowania treści 2021-01-20 05:40:35


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Oddział Babiogórski PTTK w Żywcu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Badanie poprawności wykonywanych zadań przez osoby posiadające uprawnienia pilota wycieczek i przewodnika turystycznego oraz ważności uprawnień zgodnie z oboowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-1-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Arena w Rybniku
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel w Kategorii **( dwie gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-1-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Oddział PTTK w Jastrzębiu -Zdroju
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Badanie poprawności wykonywanych zadań przez osoby posiadające uprawnienia pilota wycieczek i przewodnika turystycznego oraz ważności uprawnień zgodnie z oboowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-1-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Olimpia w Rybniku
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel ***( trzy gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-1-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Alpin w Szczyrku
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel ** ( dwie gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-1-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, Siemianowice Śląskie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za 2010r. i bieżącej. Protokół z kontroli z dnia 2.03.2011 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 4.04.2011 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-1-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za 2010r. i bieżącej Protokół z kontroli dnia 23.02.2011r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 23.03.2011r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 17.05.2011 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-1-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za 2010r. i bieżącej. Protokół z dnia 21.02.2011
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-1-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach , Tychy
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za 2010r. , z uwzględnieniem zamówień publicznych za lata 2008-2010. Protokół z kontroli z dnia 8.02.2011 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 2.03.2011 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-1-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Vivaldi w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych- kontrola doraźna
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-1-2011
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713