Czas wygenerowania treści 2021-03-05 20:58:27


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: CMC Putex Zawiercie . Organizator turystyki/pośrednik turystyczny
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-3-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie finansowym - lata 2015 - 2016
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-3-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Wojciech Picheta w NZOZ Przychodnia Zdrowia "Światowid" w Myszkowie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wydawania orzeczeń lekarskich na podstawie art. 80 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 155).
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-3-2016
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel ROYAL, kat. ***, Gliwice.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-3-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel ZIMNIK, kat. ***, Lipowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 10-3-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: HOTEL ZIMNIK LUXUS NATURY, kat.****, Lipowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 10-3-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel DIAMENT SPA & WELLNESS, kat.****, Ustroń
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola sprawdzająca w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług i realizacji zaleceń pokontrolnych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-3-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Language Abroad Halina Juszczyk Dąbrowa Górnicza. Organizator turystyki/pośrednik turystyczny
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-3-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, Piekary Śląskie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014 - 2016, w tym realizacja programu naprawczego. Wystąpienie pokontrolne z dnia 20.07.2016 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-3-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Obiekt hotelarski KAMIONKI, Sosnowiec.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-3-2016
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713